Weging Calog niveau A : verzoekschriften bij de Raad van State (update 09-02-2009)

In het kader van de weging van de functies niveau A, zou de overheid op basis van bestaande wetgevingen een oplossing moeten bieden aan de 110 dossiers die wachtende zijn, zowel op lokaal als federaal vlak. We herhalen dat alle functies niveau A, zowel deze bij de lokale als de federale politie, ingedeeld moeten worden in 5 klassen, gaande van klasse A1 tot klasse A5. De klasse waartoe een functie behoort, bepaalt het loon waarop het personeelslid niveau A recht heeft. Hoe hoger de klasse waartoe een functie behoort, hoe hoger is de loonschaal van deze functie. De weging heeft dus niet alleen belang bij het bepalen van de baremische schaal maar ook op de appreciatie van de voorwaarden betreffende de baremische vooruitgang.

Het is in dit kader dat er 2 “niet gepubliceerde” Ministeriële besluiten werden gecommuniceerd op 18/12/08 aan de belanghebbende personeelsleden. Bij analyse van deze Ministeriële besluiten kan er besloten worden dat deze niet zonder klachten zijn en dat hun uitvoering enigszins voor enkele verassingen zou kunnen zorgen.

Het is zo dat de regelgeving betreffende de weging eenzelfde doel voor ogen had, namelijk identieke vooraf bepaalde criteria voor al het personeel niveau A. Tezelfdertijd moeten wij vaststellen dat er personeelsleden die dezelfde functie uitvoeren zonder aanwijsbare reden worden ingeschaald in verschillende klassen. De vraag kan dus gesteld worden of de regels worden gerespecteerd bij de weging van de functies en of iedereen op een gelijke manier wordt behandeld.

Bijkomend moeten wij vaststellen dat deze Ministeriële besluiten, die het pecuniaire statuut van de medewerkers van het administratief en logistiek kader beïnvloeden, niet werden onderhandeld. Dit in tegenstelling tot wat het syndicaal statuut voorschrijft. Ook moest er volgens de regelgeving worden voorzien in een organigram die de functies van het administratieve en logistieke kader opneemt evenals een definitie van elk profiel. Maar deze zijn tot nu toe onbestaande.

En ten slotte zou de rechtsgeldigheid van deze Ministeriële besluiten in vraag kunnen worden gesteld onder het principe van de delegatie van bevoegdheden.

Het is dus betreffende deze klachten dat er individuele procedures, zowel Nederlandstalige als Franstalige, werden aangespannen bij de Raad van State.

Voor meer info kan u terecht bij :
Lispet Emmanuel
Permanent afgevaardigde
Nationaal Verantwoordelijke van de Juridische cel
VSOA Politie

Parallel, werd er door onze verantwoordelijken een stakingsaanzegging ingediend betreffende de algemene problematiek van de weging.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..