04.02.2009

Weging Calog niveau A : verzoekschriften bij de Raad van State

SYNDICALE INFO
Het VSOA Politie heeft reeds meerdere verzoekschriften ingediend bij de Raad van State, mbt de vormvereisten, in verband met het dossier ” Weging – Calog Niv. A”.

De toepassing van deze statutaire bepaling (GPI60) werd niet onderhandeld met de representatieve syndicaten! Desondanks heeft de overheid aan de betrokken personeelsleden een klasse opgelegd (baremische weddenschaal) op basis van subjectieve en discriminerende criteria.

Het VSOA Politie betreurt nogmaals de onbezonnenheid, zie incompetentie van de federale overheid dewelke dit dossier uitgewerkt heeft zonder rekening te houden met de syndicale eisen tijdens pseudo-overleg!

Gezien deze situatie achtte het VSOA Politie het ook nodig om betreffende dit onderwerp een stakingsaanzegging in te dienen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere afhandeling van het dossier.

Alain Ysebaert

Nationaal Ondervoorzitter
We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle