Werkgroep pensioenen : Vakbonden stappen op ! VSOA POLITIE wenst niet mee te doen aan het “verdeel en heers principe”

art3


Zaventem, 20 november 2014

Vandaag vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep rond de pensioenregeling van de politie. Alweer werden er geen teksten voorafgaand verspreid aan de vakorganisaties. Tijdens de vergadering werd ons een voorstel bezorgd…

Zo wordt er voorzien in een overgangsregeling bestaande uit twee luiken :

1.Betreft het herstel (art 90) voor diegenen die :

– Ten laatste op 9/7/2014 op pensioen gingen;

– De pensioenaanvraag aanvaard werd ten laatste op 9/7/2014 (zelfs als de pensionering plaats vindt na deze datum;

– Voor het arrest hun pensioen hadden kunnen aanvragen vanaf 9/7/2013 (met oppensioenstelling ten laatste op 1/8/2015)

2.Het tweede luik betreft een regeling van “eindeloopbaan regime” :

– Voor personeelsleden die op 10/07/2014 de leeftijd van 53 jaar hebben bereikt;

– Of als alternatief wordt de leeftijd van 53 jaar vervangen door : diegenen die op 10/07/2014 ten minste 40 aanneembare dienstjaren kunnen aantonen.

– Wanneer men de leeftijd van 58 jaar zou hebben bereikt, zou men een andere functie kunnen aanvragen, via de politieraad en na advies van een paritair samengestelde commissie. Wanneer een functie wordt aangeboden, zou men verplicht zijn deze functie te aanvaarden … Indien men geen aangepaste functie zou kunnen aanbieden, zou men kunnen genieten van een “verlof voorafgaand aan de pensionering”.

Beide luiken zijn overgangsregelingen die een zeer beperkt en tijdelijk karakter hebben.

Na een korte discussie met de onderhandelaars, werd het ons snel duidelijk dat men niet beschikt over een mandaat om te mogen onderhandelen over een systeem “ en regime”, gezien beiden voor ons een duidelijk geheel vormen.

Nochtans hadden wij duidelijk het signaal gegeven dat wij enkel wilden onderhandelen over de overgangsmaatregelen, indien men ook onmiddellijk een specifieke pensioenregeling voor de politie onderhandelde.

De onderhandelaars lieten weten dat de regering enkel wil onderhandelen over een statuut “en regime”, na de discussie op een hoger niveau over de zware beroepen. Wij wensen niet mee te doen aan dit politieke spelletje !

Wij wensen eveneens niet mee te doen aan het “verdeel en heers principe”.

Dit principe zou enerzijds worden toegepast in de overgangsregeling “eindeloopbaanprincipe”, en anderzijds op een later tijdstip wanneer dient bepaald te worden welke categorieën bij de politie onder de definitie van zwaar beroep zouden vallen.

VSOA Politie wil terug aan tafel zitten indien er een herstel van de verworven rechten m.b.t. de preferentiële leeftijdsgrenzen wordt voorgelegd en er tevens wordt voorzien in een systeem en regime waarbij de leeftijdsgrens van 58 jaar de basis dient te zijn (voor basis en middenkader) en een oplossing biedt aan de eventuele ongelijkheid voor het officierenkader.

Er zijn voldoende elementen om dergelijk statuut te verdedigen gezien het zeer specifiek en gevaarlijk beroep.

In afwachting van nieuwe en bespreekbare voorstellen zal het VSOA Politie niet aarzelen om nieuwe acties te plannen. Acties die politiek gevoelig zullen zijn !

Vanaf morgen zal concrete communicatie worden verspreid omtrent deze acties. Wij rekenen er op dat iedereen deelneemt !

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..