Wetsvoorstel van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht dat de anonimiteit van politiemensen betrokken bij schietincident beter moet beschermen. Goed initiatief dat er echter véél te laat komt, en bovendien niet ver genoeg gaat !

art2

Zaventem, 4 april 2013

Wetsvoorstel van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht dat de anonimiteit van politiemensen betrokken bij schietincident beter moet beschermen.
Goed initiatief dat er echter véél te laat komt, en bovendien niet ver genoeg gaat ! 

Wij hebben kennis genomen van het wetsvoorstel van Open Vld-senator Jean-Jacques De Gucht dat de anonimiteit van politiemensen betrokken bij een schietincident beter moet beschermen.

Uiteraard zijn we zeer tevreden dat er een dergelijk “initiatief” komt, alleen werd er in het verleden door de politiek te veel getalmd en komen de initiatieven veel te laat …

Bovendien komt het wetsvoorstel er pas na ernstige incidenten, waardoor men plots aan “brandweerpolitiek” gaat doen, maar gaat het wetsvoorstel niet ver genoeg !

Wij herinneren onze politieke overheden er aan dat het VSOA Politie reeds jaren ijvert om de politieambtenaren beter te beschermen tegen geweld en allerlei dadergroepen die uit zijn op wraak.

Reeds in december 2011 (!!) werd dit reeds opgenomen in het “globaal plan tegen geweld op politieambtenaren”.  Dit plan werd overhandigd aan de Minister van Binnenlandse zaken en Justitie.

Begin januari 2013 hebben we een schrijven gericht aan beide bevoegde Ministers, en werden we tevens ontvangen in de Senaatscommissie waar we onze voorstellen uitgebreid konden naar voor brengen.

Tot op heden werd er niets met deze voorstellen gedaan …

Onze voorstel is dan ook tweeledig :

1. Afschermen privé adres alle politieambtenaren

Wanneer men weet dat meer dan 85% van de klachten tegen politieambtenaren vals/ongegrond zijn, dan lijkt het ons logisch, teneinde de privacy en de veiligheid van de betrokken politieambtenaren en diens gezin te garanderen, dat het werkadres wordt vermeld in de administratieve en gerechtelijke dossiers in plaats van hun privé adres.

Blijkbaar is de Politie niet de enige dienst welke te maken krijgt met dergelijke problemen, gelet op het feit dat de Procureur des Konings van Antwerpen reeds initiatief nam voor de werknemers van de VDAB (OMZENDBRIEF NR. 63/2012 ).

Wij hebben gevraagd om een gelijkaardig initiatief te willen nemen voor de Politie, door middel van een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal – dewelke in een ruim kader “aanpak geweld tegen politie” dient gezien te worden – alsook de uitbreiding van het artikel 75 ter van het wetboek van strafvordering.

Tot op heden blijven wij op onze honger zitten.  Meer nog, wij vernemen dat men zelfs niet gewonnen is om een dergelijke omzendbrief te maken.

2. Afschermen volledige identiteit

Meer en meer zijn er  dadergroepen welke klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling ten opzichte van politieambtenaren dewelke een onderzoek (vaak met bijzondere opsporingsmethoden) tegen hen hebben gevoerd.  De reden van deze klacht is louter en alleen om op die manier aan de privé gegevens te kunnen geraken van deze politieambtenaren.

Vaak is het weren van het privé adres (in deze omstandigheden) niet het probleem, maar dient de naam van de onderzoekers te worden vrijgegeven.  Tegenwoordig is het met de sociale media en andere informaticamiddelen een koud kunstje om via de naam toch aan het privé adres te geraken van de betrokken onderzoeker.

Ook daar hebben wij initiatieven gevraagd aan de politieke overheid, teneinde politieambtenaren dewelke bijzondere opsporingsmethoden gebruiken (waaronder de speciale eenheden) voldoende bescherming te geven en eveneens hun naam (en niet alleen het privé adres) uit een dergelijk dossier/klacht te weren..

Naar ons gevoel wordt er te lang getalmd om concrete maatregelen te nemen.

Wij vragen dan ook aan beide bevoegde Ministers, Binnenlandse zaken en Justitie, om niet verder meer te talmen en concrete maatregelen te nemen om alle politieambtenaren beter te beschermen.
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..