Wil men raken aan de inconveniënten ? Het ziet er meer en meer naar uit dat men de uitvoerders op het terrein viseert!

art1


Zaventem, 12 september 2014

Met stijgende verbazing vernemen we de voorbije dagen onheilspellende berichten over de intenties van bepaalde overheden en politici m.b.t. het statuut van de politie.

Opvallend daarbij is dat de simpele uitvoerder en de collega op het terrein wederom geviseerd worden.

Het Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, stelde in januari 2012 in het Nieuwsblad dat ze een prioritair onderzoek naar de graaicultuur bij de politie zouden voeren. Dit onderzoek moest een algemeen beeld opleveren van de problematiek.

Vandaag vernemen we echter dat dit onderzoek zich heeft beperkt tot volgende premies omwille van “risicovolle toelagen” (tot misbruik…) :

-Onregelmatige prestaties, zoals weekenduren, nachturen en overuren.

-Werkelijke onderzoekskosten.

-Maaltijdvergoeding.

-Dienstverplaatsingen en Fietsvergoeding.

Daar waar men in het verleden steeds heeft gesteld dat men bij het realiseren van een functionele verloning niet zou raken aan de inconvenienten, stellen we nu vast dat er bepaalde maneuvers zijn om ook deze toelagen in vraag te stellen.

Eind 2011 lazen wij ook al in Knack dat “hooggeplaatste politiemensen op het terrein die anoniem wensten te blijven” beweerden dat “politiemensen te veel verdienen voor wat ze doen”. Enerzijds was het bijzonder “moedig” van deze “hooggeplaatsten” om hun ondergeschikten voor gans Vlaanderen door het slijk te trekken. Anderzijds is het “fenomeen” van “hooggeplaatsten op het terrein” ons totaal onbekend !

MAAR : Iedereen weet ondertussen dat de echte graaiers juist in deze regionen te zoeken zijn.

Deze chronologie is niet zo toevallig en bevestigt ons vermoeden dat een aantal voorstanders van de functionele verloning nu al dromen van een fikse loonsopslag. Het is deze categorie die de overheden en politici van alles in hun oor fluisteren, ten nadele van de collega’s op het terrein.

Om deze fikse loonsopslag – lees functionele verloning – te kunnen realiseren met gesloten enveloppe – zoekt men de middelen bij de grootste groep van politieambtenaren : JUIST, DE UITVOERDERS.

Het is blijkbaar nog niet opgevallen dat de collega’s op het terrein dagdagelijks blootgesteld worden aan gevaar, het deze collega’s zijn die onregelmatige uren presteren, die in weer en wind en vaak in slechte omstandigheden hun job moeten uitoefenen.

Bovendien is het een schande dat, 13 jaar na de politiehervorming, er nog geen enkele loonsverhoging werd ingevoerd ….

De inzet van de betoging van 18 september gaat nu dus over veel meer dan enkel de vrijwaring van het pensioenstelsel.

Het gaat over de bescherming van ons statuut, en de waardering voor onze job !

Vincent Gilles Vincent Houssin

Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..