05.01.2009

WPR – dossier interne mobiliteit

Begijnendijk, 05/01/09

Aan allen,

Vandaag is er een vergadering geweest over de interne mobiliteit.
Het federaal Comdo WPR had namelijk eenzijdig beslist om de interne mobiliteit niet meer toe te passen.

Ik wens hierbij alle afgevaardigden te bedanken voor hun reacties en aanwezigheid op de vergadering. De slechte weersomstandigheden hebben enkele afgevaardigden verhinderd om ter plaatse te kunnen zijn. Wij hebben toch duidelijk gemaakt dat ons standpunt nationaal is.

Tijdens de vergadering heeft het Comdo, onder druk van de vakbonden, de beslissing veranderd. De interne mobiliteit zal terug worden toegepast. De huidige mobiliteit zal verlengd worden en er zal eerst een interne mobiliteit zijn.

Er is door het VSOA nogmaals geëist dat openstaande effectieven dringend worden aangevuld. Het Comdo WPR dient tevens zijn eerdere gemaakte beloftes na te komen.
– Op pensioenstellingen vooraf vervangen.
– Antwerpen en Brabant ieder 10 personeelsleden in bovental geven (aanleg reserve).

Er werd tevens naar een reactie gevraagd omtrent de goedkeuring van de lazerhelmen na inbouw communicatiemiddelen.

Namens de Werkgroep VSOA – WPR
Rudi CONINGS
Coördinator

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle