Zogenaamde onwettige benoemingen van gerechtelijk commissarissen bij de federale politie…. Betreft een leugen !

art2


Zaventem, 23 september 2014

Het VSOA politie staat verstelt bij het lezen van het artikel in La dernière heure : “honderden onwettelijke benoemingen bij de politie”.

Het eerste die absoluut onmiddellijk dient gecorrigeerd te worden is het feit dat het VSOA Politie NOOIT werd bevraagd door de schrijver van dit artikel. Het VSOA Politie heeft dan ook nooit deze benoemingen als onwettig bestempeld.

Herinner u de context : Naar aanleiding van de politiehervorming in 2001 werd de gerechtelijke pijler samengesteld uit ex BOB’ers en misdrijfanalisten van de voormalige rijkswacht en uit de voormalige leden van de gerechtelijke politie. Om het evenwicht te respecteren (vooral bij het officierenkader) tussen de twee korpsen van oorsprong heeft men in eerste instantie een dispositief van aanstellingen op punt gezet, om dan in tweede instantie over te gaan tot benoeming na vijf jaar. Dit is dan ook het artikel dat werd bekritiseerd in het arrest 140/2011… voor zover dit artikel iemand benadeelt. Er blijken, voor wat betreft dit dispositief geen benadeelden meer te zijn.

Het is dus niet zo dat deze mogelijkheid automatisch met zich zou meebrengen dat er “honderden onwettige benoemingen bij de politie” zouden zijn. Het is een leugen omdat de redenering van het Grondwettelijk Hof niet de bedoeling heeft om de benoemingen ongedaan te maken. De procedures Raad van State gaan erover dat men niemand zou vergeten in dit dossier.

Wij stellen ons dan ook terecht de vraag wie er in dit dossier baat heeft om opnieuw onrust te zaaien binnen de gerechtelijke zuil van de federale politie, waar het probleem inzake proportionele verdeling zeer gevoelig ligt

Vincent Gilles Vincent Houssin

Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..