Categories
Geen categorie

De sectorale onderhandelingen en de NAVAP: een voorzichtige start.

Het eerste aandachtspunt van dit onderhandelingscomité was de toekomst van de NAVAP. De minister heeft duidelijk en ondubbelzinnig bevestigd dat, zolang er geen harmonisatie is van de specifieke beroepsgroepen, de verworven rechten gewaarborgd zullen blijven.

Betreffende de sectorale onderhandelingen, is het voorstel van de minister nog steeds niet nauwkeurig genoeg en daarom is donderdag een volgende vergadering gepland om dit voorstel nader toe te lichten en een agenda te bepalen, aangezien de minister zeer nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dat zij snel tot een akkoord wil komen.

Het werk gaat verder en we komen donderdag bij jullie terug. De geplande acties van deze week worden geannuleerd.

Categories
Geen categorie

Heropstart van de sectorale onderhandelingen. De verwachtingen zijn hoog!

De vakorganisaties hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen voor de heropstart van de sectorale onderhandelingen a.s. maandag 29 november.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de laatste ontmoetingen gezegd dat het voor haar ondertussen wel duidelijk is welke onze verwachtingen zijn. Langs onze kant hebben wij de minister nogmaals laten verstaan dat wij slechts kunnen onderhandelen als er ook daadwerkelijk iets op de onderhandelingstafel ligt. Ook vragen wij dat het KB betreffende de NAVAP ongewijzigd verder wordt toegepast zoals dit ook in het verslag aan de koning staat vermeld.

Maar ondanks het feit dat in oktober de enveloppe van 67 miljoen euro van de onderhandelingstafel is verdwenen, wensen wij ons constructief op te stellen en samen naar een oplossing te zoeken met één doel voor ogen: herstellen van de aantrekkelijkheid van ons beroep, een financiële herwaardering van de geïntegreerde politie en de verdere toepassing van de NAVAP regeling.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen van a.s. maandag in alle rust en sereniteit kunnen verlopen hebben wij besloten om die dag geen acties te doen. Wij willen het overleg alle kansen geven en verwachten dan ook veel van onze minister van Binnenlandse Zaken en de regering. Zij hebben de sleutel in handen om te tonen dat ze respect hebben voor de politie en de job van personeelslid bij de geïntegreerde politie financieel willen herwaarderen.

Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij onze acties gaan stopzetten, integendeel. Wanneer de onderhandelingen a.s. maandag mislukken, zullen wij verder actie voeren.

De verwachtingen zijn hoog. Maar wij rekenen nu wel op een degelijk en concreet voorstel én een bevestiging van het voortbestaan van de NAVAP regeling!

Categories
Geen categorie

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Een ontgoocheling…

Deze namiddag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties.

De minister heeft nog steeds geen concreet voorstel, noch voor de NAVAP, noch voor de loononderhandelingen.

Het is zeer straf dat de minister van Binnenlandse Zaken nog steeds geen mandaat heeft gekregen van de regering om met de politievakorganisaties te onderhandelen. Zij wenst volgende week maandag de gesprekken verder te zetten en vraagt nogmaals tijd om met een aantal partners te overleggen.

Wij hebben duidelijk laten weten dat de minister de sleutel in handen heeft om met een concreet voorstel aan tafel te komen. Zolang er geen voorstel op tafel ligt, is het onmogelijk om onze acties eventueel tijdelijk op te schorten. Dit is zeer duidelijk!

Categories
Newsletter NL

Spoedoverleg met de minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag werden wij na afloop van onze actie ontvangen op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Zoals verwacht kwam er nog geen concreet voorstel, maar nam de minister wel het engagement (volgens haar aan “300%”) om de nodige en bijkomende budgetten binnen de regering te vragen. Er wordt ook overleg gepland met andere partners. (steden en gemeenten)

Morgen zitten we opnieuw samen om de loononderhandelingen formeel terug op te starten tijdens het onderhandelingscomité.

Er werd ook helderheid beloofd m.b.t. de verworven rechten en de eerder gemaakte afspraken aangaande de NAVAP. Wij rekenen hiervoor op onze voogdijministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Woord houden en afspraken nakomen is het minste wat we mogen verwachten.

We hebben duidelijk laten verstaan dat we niet opgezet waren met de uitspraken van premier De Croo m.b.t. onze acties. De regering moet nu maar eens de daad bij het woord voegen en bijkomende middelen voorzien voor de minister van Binnenlandse Zaken.

Onze boodschap was dan ook dat we geen acties zullen opschorten tot wanneer er iets concreet en aanvaardbaar op tafel komt.

Morgen dus meer nieuws. Het onderhandelingscomité start om 15.45 uur.