Categories
Voordelen

Geboorte- / huwelijks- en adoptiepremie

Er wordt een premie van 75 euro uitbetaald bij zulke speciale gelegenheden. Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van één jaar om van deze premies te kunnen genieten.

U kan de premie aanvragen door een e-mail te sturen aan info@vsoa-pol.be met daarbij :
– een kopie van de geboorte-/huwelijks- of adoptieakte ;
– het rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden ;

Bijkomend :
– de premie dient te worden aangevraagd binnen de 6 maand na de gebeurtenis ;
– indien beide partners lid zijn, dan wordt de premie dubbel uitbetaald;

Categories
Voordelen

Stakersvergoeding

De stakersvergoeding is verschuldigd wanneer een ordewoord werd gegeven door het VSOA Politie aan alle personeelsleden van onze sector, OF een specifieke categorie.
Ze is dan ook bestemd voor de leden van deze categorie, in functie van de strategie vastgesteld door het nationaal comité van het VSOA Politie.
Wanneer het stakersfonds uitgeput is, zal er geen stakersvergoeding meer worden uitgekeerd.

De tussenkomst geschiedt vanaf de eerste dag en bedraagt :
– 50 euro per stakersdag;
– 25 euro per halve stakersdag;