Stakersvergoeding

share

De stakersvergoeding is verschuldigd wanneer een ordewoord werd gegeven door het VSOA Politie aan alle personeelsleden van onze sector, OF een specifieke categorie.
Ze is dan ook bestemd voor de leden van deze categorie, in functie van de strategie vastgesteld door het nationaal comité van het VSOA Politie.
Wanneer het stakersfonds uitgeput is, zal er geen stakersvergoeding meer worden uitgekeerd.

De tussenkomst geschiedt vanaf de eerste dag en bedraagt :
– 50 euro per stakersdag;
– 25 euro per halve stakersdag;

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle