Categories
Ledenbeheer

Wijziging rekeningnummer

Om uw rekeningnummer te wijzigen dient u ons een nieuw mandaat over te maken.
Gelieve onderstaand SEPA-formulier in te vullen (enkel gedeelte voor de schuldenaar) en onderaan te handtekenen & dateren.

Daarna dient u dit originele formulier op te sturen naar (dus geen kopie mailen/faxen aub) :

VSOA Politie
Minervastraat 8
1930 Zaventem

Wij doen daarna al het nodige zodat er geen onderbreking ontstaat in het lidmaatschap.

Indien u nog vragen heeft kan u het ledenbeheer bereiken op : ledenbeheer@vsoa-pol.be of via ons contactformulier bovenaan.

Categories
Ledenbeheer

Ik wens lid te worden

Eerst en vooral willen wij u danken voor de interesse welke u toont in onze syndicale organisatie.

Gelieve in bijlage de nodige documenten te willen vinden, waaronder een begeleidende brief.

Indien u nog vragen heeft kan u het ledenbeheer bereiken op : ledenbeheer@vsoa-pol.be

Categories
Ledenbeheer

Ledenbijdrage

Actieve personeelsleden betalen :
– 14€ per maand via SEPA-mandaat;
– 168€ per jaar via overschrijving;

Gepensioneerde personeelsleden betalen :
– 7€ per maand via SEPA-mandaat;
– 84€ per jaar via overschrijving;

Laattijdige melding pensioen?
Het VSOA Politie vergoedt het verschil tussen de bijdrage als «actief» en «gepensioneerde» lid vanaf de meldingsdatum tot januari van dat lopende jaar.
Meld daarom uw pensioen tijdig !