De start van de sectorale onderhandelingen is vandaag genomen

12.02.2021

In aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken werd vandaag tijdens het onderhandelingscomité de start genomen van de sectorale onderhandelingen.

De minister benadrukt haar keuze voor structurele maatregelen waar zowel de loonfactor een cruciale rol speelt, alsook andere factoren (rekrutering, digitale ondersteuning, ..) die van de politie een attractieve werkgever moeten maken.

VSOA Politie is zeker en vast voorstander van structurele maatregelen. Ons voorstel is daarom ook gebaseerd op drie onderwerpen:

  • Wij vragen om het sectoraal akkoord in één wettekst te gieten zodat wij de garantie hebben dat alle afspraken effectief zullen worden uitgevoerd;
  • Dat de sectorale onderhandelingen gevoerd worden aan de hand van een strikte timing (liefst om de twee weken);
  • Wij vragen dat onze weddeschalen vergeleken worden met de weddeschalen van andere veiligheidsdiensten. Wij hebben ondertussen al vastgesteld dat de weddeschalen van de agenten van politie, het CALog personeel niveau B evenals deze van het officierenkader zeker gecorrigeerd mogen worden. De bedoeling is om dan vervolgens een gelijkwaardige correctie door te voeren voor de andere weddeschalen om uiteindelijk tot een globaal akkoord te komen.

Het eerstvolgende overleg staat gepland op vrijdag 26 februari. Het is de bedoeling om tegen de zomer te landen met een akkoord.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..