Het systeem «JUSTITIE» op drift!!!

Brussel, 02/03/2009

Persmededeling

Het systeem « JUSTITIE » op drift!!!

Eens te meer werden politiemensen het slachtoffer van geweld en eens te meer was de dader minderjarig! Voorbije vrijdag werden drie collega’s op het commissariaat van Vilvoorde brutaal aangevallen door een woesteling waarbij zij allen een werkonbekwaamheid opliepen !!!

Na zijn terbeschikkingstelling van de magistraat van wacht heeft het Jeugdparket nogmaals beslist dit individu vrij te laten onder voorwendsel dat er geen plaats was in de instellingen voor jeugddelinquenten !!!

Ter herinnering, wanneer een minderjarige zware feiten gepleegd heeft, is de magistraat van de jeugdafdeling NIET VERPLICHT betrokkene vrij te laten bij plaatsgebrek in een jeugdinstelling maar MAG hem, in het belang van de maatschappij, laten opsluiten in een strafinstelling.

Al meerdere malen had het VSOA-Politie aan de alarmbel getrokken bij de bevoegde overheden en meer in het bijzonder bij de Procureur des Konings te Brussel. Deze heeft ons toen verklaard dat dergelijke situaties onaanvaardbaar waren en heeft zich daarbij verbonden om er paal en perk aan te stellen.

De afgrond tussen de Politie en Justitie wordt alsmaar dieper ! De demotivatie bij de collega’s is aanzienlijk en het is te hopen dat deze zich op termijn niet vertaald in onverschilligheid ! De maatschappij zou dan de grote verliezer zijn !

Vandaag is niets opgelost. Integendeel, het gevoel van straffeloosheid groeit net als het geweld en de arrogantie bij zekere jongeren.

Het VSOA-Politie stelt eens te meer de laksheid en de onverschilligheid van de politieke en gerechtelijke overheden aan de kaak ! Zij zal gepast reageren !

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter
Gsm 0485534158

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..