NAVAP: de advocaat van de overheid spreekt de minister van Justitie tegen!

11.01.2023

Vandaag vond het onderhandelingscomité 567 plaats met als enig agendapunt: ontwerp KB NAVAP.

Bij aanvang van de vergadering van het hoog overlegcomité van deze morgen ontvangen wij een schrijven van de advocaat van de minister van Justitie waarbij onze stelling wordt bevestigd: de minister van Justitie is wel degelijk covoorzitter van het onderhandelingscomité en de vertegenwoordiger van het ATS Justitie heeft met volledig mandaat het protocolakkoord getekend.

Dit staat uiteraard in schril contrast met hetgeen door de minister van Justitie werd verklaard, en de antwoorden van de premier in het parlement op vragen van parlementsleden.

Deze namiddag werd het agendapunt van het ontwerp KB NAVAP besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité legt een tekst op tafel en zegt dat over de inhoud van deze tekst niet meer kan onderhandeld worden.

Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de overheid om terug contact op te nemen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de kern correct in te lichten van het feit dat de minister van Justitie wel degelijk mee onderhandeld heeft en het protocol rechtsgeldig heeft getekend.

Na de pauze kwam de overheid terug aan tafel met de mededeling dat men geen enkele marge tot onderhandelen kreeg, dat de minister van Binnenlandse Zaken het mes op de keel kreeg en, indien dit ontwerp KB niet wordt aanvaard, er geen financiering voorzien zal worden voor het loonakkoord, noch voor de NAVAP-regeling.

Wij hebben gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de onderhandelingstafel plaatsnemen omdat beide vertegenwoordigers geen enkel mandaat hebben om te onderhandelen. We hebben het recht om hieraan te twijfelen, zeker na alles wat er al gebeurd is…

Gezien de uitlatingen van de minister van Justitie dat hij het protocolakkoord van de sectorale onderhandelingen nooit heeft getekend, en de verklaringen van de eerste minister in het parlement dat de handtekening van de vertegenwoordiger van Justitie enkel een kennisname was, terwijl de advocaat van de minister van Justitie zelf dit tegenspreekt, deed de sfeer tot onder het vriespunt zakken.

Belangrijk te vermelden is dat zowel de VCLP als de Raad van Burgemeesters eveneens een negatief advies hebben gegeven op deze ontwerptekst.

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in onze overheden. Verdere acties zullen zeker volgen!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..