OCP 254 : 08 juli 2009

Dagorde van het onderhandelingscomité 254 :

1. Stakingsaanzegging VSOA: PZ5281 – Basse Meuse
2. Varia


Stakingsaanzegging VSOA: PZ5281 – Basse Meuse.
De staking is niet gericht tegen de zone maar tegen de spontane stakingen van de cipiers en de ongemakken die zij teweegbrengen voor het politiepersoneel. Het VSOA vraagt dat de veiligheid van het politiepersoneel niet in gevaar gebracht wordt evenals het sociale leven van de politiemensen. Na reeds vele malen te zijn besproken op het OCP is er nog steeds geen oplossing uit de bus gekomen. Het NSPV vraagt bijkomstig een minimale dienstverlening voor het gevangeniswezen.
De overheid deelt mede dat het om een politiek probleem gaat maar dat er vergevorderde onderhandelingen met de vakorganisaties van het gevangenispersoneel lopende zijn en dat oplossingen zullen worden aangereikt.
De zone Basse Meuse vraagt meer bijstand van het gevangenispersoneel bij technische aangelegenheden namelijk de overgave van de taken tijdens stakingen. De korpschef haalt verscheidene problemen aan, namelijk: de toiletten voor het personeel blijken gesloten voor politiemensen – het personeel van het gevangeniswezen maakt verwijten naar politie bij de overname van de taken – de politiemensen zijn niet opgeleid om de taken waar te nemen – financiën, de kost van het personeel en de impact op de budgetten van de zones – de solidariteit is eenrichtingsverkeer de solidariteit komt uitsluitend van de lokale politie en in mindere mate van de CIK.
Aangezien de toestand in Lantin genormaliseerd is, heft het VSOA Politie de stakingsaanzegging op. Maar niettegenstaande worden er structurele en definitieve oplossingen geëist. Wij volgen deze problematiek op de voet.

Varia:
Hervorming SSGPI: implementatie loonmotor
Het systeem draait in de 12 pilootzones ter test.
De overheid stelt een nieuw beleidsplan voor betreffende de loonmotor en de werking van SSGPI. In Januari 2010 moet de loonmotor in werking treden.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..