17.01.2018

Pensioen & zwaar beroep: voorontwerp Bacquelaine ingediend voor eerste lezing volgens een artikel in Le Soir vandaag!

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle