STAKINGEN IN DE GEVANGENISSEN : STAKINGSAANZEGGING POLITIE NIET INGETROKKEN

Zaventem, 23 december
Naar aanleiding van de stakingsaanzegging, ingediend door het VSOA Politie, met betrekking tot de staking in de gevangenis van Sint-Gillis, werden er vandaag onderhandelingen gevoerd met zowel de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse zaken als de Minister van Justitie.

Reeds gisteren waren wij op de hoogte dat Justitie pas in de namiddag (na het overleg met de Politie !) zou onderhandelen met de vakorganisaties van de Cipiers. Wij konden dus reeds bijna op voorhand weten dat Justitie ook bij de Politie geen oplossingen zou aanreiken.

Op de vraag waarom Justitie de onderhandelingen niet eerder opstartte met hun vakorganisaties, kregen wij het antwoord dat de vertegenwoordigers van Justitie ook een agenda hebben en dat dit blijkbaar niet mogelijk was. Dus … ons vermoeden werd gesterkt dat dit niet echt een prioriteit was, want …. indien de onderhandelingen mislukken, de politie toch wordt opgevorderd. De Minister van Justitie was in het VTM nieuws daar trouwens zeer duidelijk in : er werd verwezen dat het een wettelijk voorziene taak is van de Politie.

Dit was echter zonder de Minister van Binnenlandse zaken en de Politievakbonden gerekend.

Wij wensen de Minster van Binnenlandse zaken Mevrouw Turtelboom, in naam van de vele Politiemensen, te feliciteren en te bedanken voor de steun aan de Politie en de burger die recht heeft op veiligheid. De Minister van Binnenlandse zaken heeft de politieke moed gehad om haar verantwoordelijkheid te nemen !

Bovendien merken wij dat ook vele burgers en zelfstandigenorganisaties het eveneens beu zijn, dat er tegenwoordig meer blauw in de gevangenis is dan op straat !

Wij vragen dan ook dat de betrokken Burgemeesters en Korpschefs eveneens een sterk signaal zouden geven naar Justitie en hun prioriteit zouden leggen naar echte politietaken en de veiligheid van de bevolking.

Gezien er vandaag opnieuw geen concrete oplossing op tafel kwam, en de politiemensen het ganse jaar door reeds te pas en te onpas werden ingezet in de gevangenissen, werd onze stakingsaanzegging niet ingetrokken.

Indien er eerstdaags geen oplossing wordt geboden beloven wij warme acties tussen Kerst en Nieuw.

Een verwittigd man is er twee waard !!

Vincent Gilles                                                                                                                                  Vincent HOUSSIN
Président Nationale                                                                                                          Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                                                                                                                    +32496184952

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..