Categories
Laatste nieuws

Loononderhandelingen: stand van zaken

De komende dagen lopen de loononderhandelingen met de minister verder.  Vele geruchten en standpunten kunnen misschien een andere indruk geven, maar het is dus niet zo dat de loononderhandelingen al volledig zijn afgesloten.

Integendeel: los van de 120 miljoen die naar de lonen zouden gaan van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, liggen er nog steeds drie dossiers op tafel die nog geen definitief engagement hebben.

Wij onderhandelen verder en wachten op een protocoltekst over :

 • De tweede fase (2024)  van de loononderhandelingen.
 • De 30 miljoen m.b.t. de thuiswerkvergoeding, waar wij zeer duidelijk hebben gesteld dat ook alle operationele personeelsleden deze vergoeding moeten krijgen.
 • De toekomst van de NAVAP en het respect van de eerder genomen afspraken die vervat zijn in het K.B.

Nu al een definitief standpunt innemen, zowel positief als negatief, zou onverstandig zijn zolang niet alle elementen en details  definitief op tafel liggen.

Van zodra het dossier volledig is en de minister alle elementen op papier heeft gezet, zal het VSOA Politie alle leden bevragen. Dit zal gebeuren via een digitale stemming, zoals in het verleden steeds is gebeurd bij zeer belangrijke dossiers.

Categories
Laatste nieuws

De minister legt een nieuw en laatste voorstel op tafel

Vandaag hebben wij terug samen gezeten met de minister van Binnenlandse Zaken. De enveloppe van 100 miljoen euro werd ondertussen verhoogd naar 120 miljoen euro voor het luik loonsverhoging.

Het CALog personeel zal dezelfde loonschaal krijgen als deze van het openbaar ambt. Dit is een jarenlange strijd geweest.

Uit een eerste ruwe oefening gaat ieder operationeel personeelslid er ongeveer 70 euro netto/maand op vooruit.

Over de bijkomende enveloppe m.b.t. de vergoeding voor telewerk, de tweede onderhandelingsfase in 2024 en de NAVAP-regeling komen wij a.s. donderdag terug samen.

De exacte berekeningen worden ons zo spoedig mogelijk overgemaakt zodat wij de leden correct kunnen informeren.

Alle vakorganisaties hebben aan de minister laten weten dat zij het laatste voorstel in overweging nemen en hun leden zullen bevragen.

Categories
Laatste nieuws

Stand van zaken sectorale onderhandelingen

Wij stellen vast dat er op sociale media verschillende communicaties (al dan niet correct) verschenen over de resultaten van de onderhandelingen van gisteren. Het gemeenschappelijk vakbondsfront was echter overeengekomen om te wachten met een communicatie tot volgende week maandag, tot het moment dat de minister een aangepast en concreet schriftelijk voorstel zou doen. (en wij hopen uiteraard op een beter voorstel)

Hieronder volgt de informatie die tot gisteren beschikbaar is, maar jullie moeten er rekening mee houden dat wat volgt nog niet officieel is, en slechts het algemene kader van het voorstel is dat maandag verder moet worden verduidelijkt.

De huidige enveloppe bevat momenteel 100 miljoen euro.

Het concreet voorstel is:

 • Alle Ops weddeschalen (behalve de overgangsschalen (bv : O4Bis) , O7 en O8, M5.1): + € 830 bruto aan 100%
  • Weddeschalen Calog B: idem

Als voorbeeld enkele berekeningen die tijdens het overleg werden gedaan door een expert van het SSGPI:

 • B1 / anciënniteit 0: + 131 € netto
  • B2 / anciënniteit 7: + 62 € netto
  • HAU1 / anciënniteit 0: + 57 € netto
  • HAU4 / anciënniteit 18: + 55 € netto

Reactie van het gemeenschappelijke vakbondsfront: (inclusief VSOA Politie)

 • CALog C en D worden vergeten;
  • CALog B moet + 5% zijn (in dit voorstel + 2,5%);
  • Ops: onvoldoende in vergelijking met de hoge verwachtingen;
  • Herhaling van de vraag om een protocol op te stellen m.b.t. de NAVAP-regeling dat het standpunt van de regering inneemt na het conclaaf medio oktober (= respect van de inhoud verslag aan de Koning van het KB): derde weigering;
  • VSOA Politie was eveneens van mening dat er ten minste twee vrijwaringsclausules nodig zijn:
  • streven naar een gegarandeerd minimaal nettobedrag;
  • rekening houden met het pervers effect van het wegvallen van de haard- of standplaatstoelage.

Volgende vergadering: maandag 20.12.2021 om 9.30 uur

Zoals jullie kunnen lezen is het gemeenschappelijk vakbondsfront van mening dat dit voorstel nog steeds onvoldoende is. Meer en hopelijk meer concreet nieuws volgende week maandag.

Categories
Laatste nieuws

Middelen ontoereikend: de minister gaat terug naar de Kern

Na een onderhandeling van meer dan drie uur hebben alle leden van het gemeenschappelijk vakbondsfront beslist dat zij terug naar de Kern moet gaan. Aangezien het budget en dus ook haar voorstel volstrekt ontoereikend zijn moet zij de nodige middelen vragen aan de Kern. Het huidige voorstel voldoet niet aan jullie verwachtingen.

Na de zoveelste pauze blijft de minister bij het standpunt dat zij de afgelopen dagen heeft verdedigd. Geen discussies buiten de enveloppe van 75 miljoen euro.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront antwoordt dat:

1.         De vakorganisaties de tafel niet verlaten, maar een nieuw voorstel verwachten;

2.         In afwachting van dit voorstel allerlei acties zullen worden hervat.

Als antwoord kregen wij te horen dat wij onder deze voorwaarden niet kunnen onderhandelen. Er is dinsdag een nieuwe onderhandeling gepland met een nieuw voorstel ENKEL EN ALLEEN indien er geen acties worden gepland. Wij zullen jullie de verdere details over het bedreigend gedrag van de minister en haar regelmatige beschuldigingen aan het adres van de één of de ander besparen. Maar finaal heeft zij toch bevestigd om naar de Kern te gaan.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront neemt akte van deze beslissing. Wij verlaten de onderhandelingstafel niet en zijn van plan de acties volgende week te hervatten. Na een korte pauze op haar vraag zal de onderhandeling van volgende week dinsdag plaatsvinden.