Categories
Laatste nieuws

De overheid legt een nieuw voorstel op tafel, wij formuleren onze opmerkingen

Tijdens het onderhandelingscomité van vandaag heeft de overheid een nieuw voorstel op tafel gelegd.

Operationeel kader

–      Een verhoging met € 1000,00 (NB: alle genoemde bedragen zijn aan 100% op jaarbasis) van de basisloonschalen HAU1, B1, M1.1, M1.2 en O2;

–      Een verhoging met € 500,00 voor alle andere loonschalen behalve voor de overgangsloonschalen (met inbegrip van de BASP), de opleidingsloonschaal O1, de loonschalen O7 en O8 en de nog in werking te treden loonschaal M5.1; deze zullen niet verhoogd worden;

–      De creatie van een nieuwe loonschaal HAU4, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal HAU3;

–      De creatie van een nieuwe loonschaal M5.2, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal M4.2;

–      De toekenning van de loonschaal B1 aan de aspirant-inspecteurs;

CALog

Een verhoging met € 1000,00 voor alle basisloonschalen van de gemene én bijzondere graden CALog B (BB1 tot B1D) en met € 500,00 voor alle daar op volgende loonschalen van de maximumloonschalengroepen (alles met suffix .2).

Na een lange discussie heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront volgende opmerkingen geformuleerd:

  • De huidige bedragen zijn te laag;
  • Wij geven geen akkoord voor de verderzetting van de onderhandelingen in 2024;
  • Niets rechtvaardigt een gunstigere behandeling van de weddeschaal O2;
  • Niets rechtvaardigt de uitsluiting van de loonschalen BASP en de toekomstige gecorrigeerde loonschaal M5.1;
  • Het CALog niveau B moet minimaal hetzelfde bedrag krijgen als de referentieweddeschaal van het openbaar ambt (+5%);
  • Het CALog personeel niveau C en D werden niet meegenomen in dit voorstel;
  • Wij wensen een protocolakkoord m.b.t. de NAVAP-regeling.

De onderhandelingen worden morgen (8 december) verder gezet.

Categories
Laatste nieuws

Sectorale onderhandelingen: tumultueuze bijeenkomst met een vervolg a.s. dinsdag.

Tijdens het onderhandelingscomité heeft de minister van Binnenlandse Zaken het volgende voorstel gedaan:

– Hau1, B1, M1, O2 (?): +75 € netto/maand

– Calog B en B+: +75 € netto/maand

– Aspiranten inspecteurs: starten terug in de B1 opleidingsschaal

– Overige schalen van het operationele kader, exclusief O7/O8: 37,5 € netto/maand

De minister koppelt haar voorstel echter aan een budgettaire fasering, waarbij zij aangeeft dat zij 75 miljoen beschikbaar heeft (fase 1), maar nog overleg moet plegen met haar partners of op een andere manier een tweede enveloppe voor hetzelfde bedrag moet vinden (fase 2). Deze onderhandeling kan pas plaatsvinden ten vroegste … 2024-2025.

Het gemeenschappelijk front besloot:

1.         Dat de bedragen veel te laag zijn om aan jullie verwachtingen te voldoen;

2.         Dat er geen garantie is voor de “tweede fase”, ondanks het engagement van de
             minister;

3.         Dat de door de minister voorgestelde werkmethode niet onze zienswijze is.

Daarom werd de vergadering geschorst in afwachting van een verbeterd en concreet voorstel van de minister tegen dinsdagochtend. Het gemeenschappelijk front heeft ook voorgesteld om een protocol op te stellen over de toekomst van de NAVAP regeling.

Categories
Laatste nieuws

Het is tijd om de druk op te voeren ….

Na het slechte nieuws van het begrotingsconclaaf werd een stakingsaanzegging ingediend. Een eerste debat vond plaats op 14 oktober en de overheid zou op 27 oktober een nieuw voorstel doen.

Sedertdien hebben wij vernomen dat de minister op zoek was naar de budgettaire middelen die haar ontbraken, en dat er achter de schermen manoeuvres plaatsvonden om de politiezones een groot deel van de lasten te laten dragen.

Vandaag liggen de kaarten op tafel en hebben wij vernomen dat de minister van Binnenlandse Zaken haar eigen laatste voorstel niet kon financieren, aangezien haar partners (politiezones en lokale overheden) de nodige budgetten niet kunnen voorzien.

Daarom ACTIVEERT het gemeenschappelijk vakbondsfront de stakingsaanzegging die in eerste instantie de collega’s van de federale politie de gelegenheid geeft om alvast tot 1 december te staken om jullie ongenoegen kenbaar te maken. In tweede instantie zullen wij oproepen aan alle leden van de geïntegreerde politie om deel te nemen aan latere acties. Maar jullie moeten bewust zijn dat dit een lange strijd zal worden.

We herinneren jullie eraan dat de NAVAP op de kapblok ligt. Daarom nodigen wij alle collega’s die in de voorwaarden vallen uit om onverwijld hun dossier in te dienen. Het is duidelijk dat de verschillende partners van de regering en de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een aantrekkelijke en efficiënte politie willen: alles wat de politici verkopen zijn leugens.

Indien de overheid haar houding niet verandert en geen nieuw bevredigend voorstel indient, verzoeken we jullie om mee de druk op te voeren in het kader van een bredere stakingsaanzegging en krachtige acties.