Categories
Laatste nieuws Nieuws

Agenten die slachtoffer worden van fysiek geweld krijgen volledige vergoeding

Agenten die het slachtoffer worden van ernstig geweld zullen alle gemaakte kosten terugbetaald krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft daarvoor een koninklijk besluit (KB) ondertekend.

Politieambtenaren die het slachtoffer worden van ernstig geweld zullen alle kosten die ze daarvoor moeten maken, terugbetaald krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V) overlegde daarover met de politietop, vakbonden en agenten op het terrein en ondertekende een KB. De minister had een uitbreiding van de terugbetaling beloofd na het zware geweld tegen agenten in Molenbeek tijdens oudejaarsnacht.

Momenteel krijgen agenten een deel van de kosten al terug, maar nu zullen alle consultaties bij dokter, chirurg, apotheker en paramedicus terugbetaald worden, net als verpleging. Ook eventuele prothesen en orthopedische toestellen vallen onder de nieuwe regeling. Tot slot krijgen slachtoffers ook alle verplaatsings- en overnachtingskosten terugbetaald, ook voor hun kinderen, ouders en de partner waarmee ze samenleven.

Minister De Crem herhaalt dat de aanpak van geweld tegen veiligheids- en hulpdiensten, zowel verbaal als fysiek, “een prioriteit vormt in zijn beleid”.

In 2017 werden 852 agenten het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen, een stijging met ongeveer zestig incidenten in vergelijking met het jaar daarvoor. In de eerste helft van 2018 vielen al 400 slachtoffers, blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank.

Bron: Belga

Categories
Nieuws

Logge procedures en structurele besparingen brengen operationaliteit Federale Politie in gevaar!

art2

Zaventem, 7 januari 2013

PERSMEDEDELING

Logge procedures en structurele besparingen brengen operationaliteit Federale Politie in gevaar!

Dat de aankoopdossiers grondig moeten gecontroleerd worden vindt iedereen logisch. Maar dat men zich vanuit de administratie mengt met operationele zaken is onaanvaardbaar.

Zo vernemen we dat de Inspectie van Financiën bijvoorbeeld het nut van het onderhoudscontract van boordinstrumenten van heli’s alsook van de luchtsteun op zichzelf durft in twijfel te trekken.

Terwijl de luchtsteun al meer dan eens hun noodzakelijkheid bewezen heeft door bijvoorbeeld de nodige steun te geven aan de ploegen op het terrein om bijvoorbeeld zware criminelen, of vermiste personen op te sporen.

Zo trekt men ook in twijfel of het noodzakelijk is om te vliegen op instrumenten. Dit bewijst dat men geen kaas heeft gegeten van het vak. Maar al te vaak wordt de luchtsteun ingezet in omstandigheden – zoals ’s nachts tijdens gerechtelijke acties – waarbij de zichtbaarheid eerder beperkt is en het levensnoodzakelijk is dat de instrumenten tijdig werden onderhouden.

Maar dit is blijkbaar niet alles … eind 2012 hebben we de soap gekend van het gebrek aan toiletpapier – en andere basismiddelen – en het uitblijven van de aankoop ervan. Maar het gaat veel verder dan dat … zo vernemen we dat de middelen van de speciale eenheden met zowat 40 procent werden verminderd; twee boten van de scheepvaartpolitie – waarvan één reeds twee jaar – uit roulatie zijn bij gebrek aan middelen voor onderhoud en herstelling; ook vervanging van voertuigen blijkt moeilijk te verlopen; alsook worden de ploegen op de baan verminderd…

Zowat alle regeringspartijen beloofden bij de laatste verkiezingen meer veiligheid aan de bevolking. Wij stellen echter vast dat men de geldkraan dicht draait dat de Federale Politie niet meer deftig kan functioneren. Zo kan het niet meer verder !

Wij roepen de verantwoordelijken dan ook op om zeer dringend de nodige financiële middelen vrij te maken. Tevens dringen wij aan om een meer eenvoudiger procedure in plaats te stellen om de noodzakelijke aankopen (zoals onderhoud en vervanging van versleten materiaal) te kunnen doen en de financiële middelen te laten beheren door een dienst – dewelke een strikte controle uitvoert en verantwoording aflegt bij de voogdijminister – op het niveau van de Commissaris-Generaal.

Vincent Gilles Président National +32475304864

Vincent Houssin Nationaal Ondervoorzitter +32485184952

Categories
Nieuws

Bijkomende aanstellingen in de gerechtelijke zuil van de federale politie

art1

Zaventem, 04 januari 2013

Bijkomende aanstellingen in de gerechtelijke zuil van de federale politie : twee nieuwe verzoeken werden ingediend.

De betrokken personeelsleden hebben tussen de feestdagen aangetekende brieven ontvangen van de Raad van State omtrent twee individuele beroepen ten opzichte van het dispositief van de bijkomende aanstellingen in de gerechtelijke zuil van de federale politie, onlangs gewijzigd naar aanleiding van een eerder beroep. Het is maar de vijfde keer dat deze lijst op basis van beroepen dient gewijzigd te worden door de administratie en de politieke overheid…

Het gaat om een beroep tot dringende opschorting met het oog op een latere nietigverklaring.

Wat er ook van zij, het VSOA Politie heeft twee verzoeken tot tussenkomst ingediend (een in elke landstaal) met als doel het vrijwaren van de rechten van alle andere betrokken personeelsleden door de twee individuele beroepen.

Wij houden u op de hoogte

Vincent’s

Categories
Nieuws

NU NOG BETER ! Premie levensverzekering voor Politieambtenaren wordt verdubbeld ! VSOA – Politie neemt ONMIDDELLIJK initiatieven

art2

Zaventem, 23 december 2012
NU NOG BETER ! Premie levensverzekering voor Politieambtenaren wordt verdubbeld ! VSOA – Politie neemt ONMIDDELLIJK initiatieven.

Met verstomming geslagen hebben wij kennis genomen van het feit dat bepaalde levensverzekeringen hun tarieven zullen aanpassen naar gelang het beroep die de verzekerde uitoefent. Eén van de beroepen die onmiddellijk geviseerd wordt is … de Politieman.  Er is sprake van de tarieven te vermenigvuldigen met 2,5 daar de “kans stijgt dat u in een vuurgevecht terecht komt”. Het VSOA-Politie vindt het onaanvaardbaar dat Politieambtenaren meer zullen moeten betalen voor hun levensverzekering bij pakweg een lening om bijvoorbeeld hun huis te moeten afbetalen.

Politiemensen die zich dagdagelijks inzetten om de maatschappij proberen veiliger te maken –  en daar zelfs vaak niet de waardering voor krijgen en er hun eigen veiligheid dienen voor op het spel te zetten –  laten meer betalen voor hun levensverzekering is de wereld op zijn kop en regelrecht schandalig.  Straks gaan de politiemensen nog moeten bijbetalen om hun werk te mogen doen ….

Bovendien laten sommige overheden al geruime tijd uitschijnen dat politieambtenaren een zeer riante wedde zouden hebben.  Uiteraard proberen ze op deze manier de publieke opinie te bespelen.  Bij de politiehervorming werden wij niet slecht bedeeld, maar ondertussen zijn we 12 jaar later, en kwam daar nog geen euro loonsopslag bij, waardoor de huidige wedde eerder bij de middenmoot zit.

Wij zullen de Minister van Binnenlandse zaken onmiddellijk interpelleren met de vraag om deze problematiek hoogdringend te bespreken binnen de regering.  Ofwel dient deze regering dergelijke praktijken onmiddellijk te verbieden, ofwel dienen zij – als werkgever – op een andere manier hun verantwoordelijkheid te nemen door bijvoorbeeld de meerprijs van deze levensverzekering zelf voor hun rekening te nemen.
Vincent Gilles                                    Vincent Houssin
Président National                            Nationaal Ondervoorzitter
+32475304864                                 +32485184952