Categories
Laatste nieuws

Geen nieuwe onderhandelingen voor een beter loon. Woordbreuk!

Op 28 januari 2022 sloten wij met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie een sectoraal akkoord voor een gefaseerde loonsopslag voor het politiepersoneel. De minister beoogde een nettobedrag van ongeveer 150 euro per maand voor het operationeel personeel. Het was toch de bedoeling van deze regering om een job bij de politie aantrekkelijker te maken?

De eerste fase van het loonakkoord (ongeveer 70 euro netto per maand) was voorzien op 1 januari 2023, maar werd achteraf door een regeringsbeslissing gespreid over 3 jaren. Een eerste maal woordbreuk!

De tweede fase van de loononderhandelingen voor het resterende bedrag van ongeveer 80 euro netto per maand zou starten in januari 2024 om te landen in april 2024. Het protocolakkoord van januari 2022 vermeldt: “de overheid is en blijft in overleg met de lokale besturen en de federale regering om een gefaseerde pecuniaire herwaardering van de politie te bewerkstelligen. De start van deze tweede fase hiervoor is voorzien in januari 2024. Concreet betekent dit dat de loononderhandelingen voor de tweede fase van dit sectoraal akkoord ten laatste in januari 2024 worden opgestart, met als doelstelling om deze ten laatste te beëindigen in april 2024.”

Tijdens een overleg op het kabinet Binnenlandse Zaken kregen wij de mededeling dat er geen tweede fase voor een beter loon wordt gestart. De minister verschuilt haar achter de Verenigingen van Steden en Gemeenten die geen budget vrijmaken voor het politiepersoneel. Tot zover de nieuwe woordbreuk, onbetrouwbaarheid en gebrek aan respect van deze regering en onze voogdijministers voor onderhandelde akkoorden.

Het is duidelijk: deze Vivaldi-regering maakt duidelijke beleidskeuzes. En de keuze om het politiepersoneel beter te verlonen en de job aantrekkelijker te maken is niet langer/geen prioriteit.

Categories
Laatste nieuws

Open brief aan alle landbouwers en hun federaties

Beste landbouwers,
Beste federaties,

Wij, VSOA Politie, vakorganisatie van de politie, willen jullie graag onze steun betuigen tijdens deze moeilijke tijden.

Jullie kregen de afgelopen jaren te maken met steeds strengere regelgeving en sterk stijgende kosten, opgelegd door de politieke overheden. Hoe kan je dan als jonge landbouwer nog geloven in een toekomst waarbij hard werken wordt beloond?

Wij begrijpen jullie boosheid t.a.v. een overheid die zich niet houdt aan afspraken, en apathisch blijft bij jullie roep om de toekomst van landbouw in België te verankeren en te garanderen.

Deze overheid pleegt niks meer of minder dan “woordbreuk”, en dit terwijl het vertrouwen in de politiek al op een dieptepunt zit.

Als vakorganisatie van de politie herkennen wij dit maar al te goed en delen we jullie woede.

Wanneer getekende akkoorden niet worden uitgevoerd, kan je immers niks anders voelen dan frustratie. Wanneer politici je niet au sérieux nemen ga je ze wantrouwen, dit waar de afstand tussen deze dames en heren en de modale burger nu al immens is …

Voeg daar nog een sausje van arrogantie en een wereldvreemde kijk op de realiteit aan toe, en het mag niemand verbazen waarom de mensen een afkeer hebben van de klassieke partijen die het land al decennialang besturen.

Jammer genoeg vernemen wij dat er vandaag, tijdens jullie manifestatie in Brussel, geweld werd gebruikt tegen de politiediensten. Wij zijn ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van jullie dit gedrag van enkelingen niet tolereren, en dat jullie inspanningen zullen blijven leveren om elk geweld tegenover ordediensten tijdens jullie acties te vermijden. Als tegenprestatie zullen wij, de politiediensten, ons altijd maximaal blijven inzetten om jullie acties te begeleiden zodat jullie boodschap gehoord wordt.

Landbouwers zijn harde gedreven werkers die, net als politiemensen, een belangrijke functie in onze samenleving te vervullen hebben.

Wij begrijpen en delen jullie gevoel van frustratie ten aanzien van deze politici, meer nog vergezellen we jullie in de strijd om dit aan de kaak te stellen.

Jullie genieten een grote steun bij de bevolking.

Wij wensen jullie dan ook veel succes, maar vragen tegelijk jullie respect voor de ordediensten.

Gebruik geen geweld tegen onze collega’s die elk van hen, ongeacht hun begrip voor de woede van ieder van jullie, enkel hun werk naar beste vermogen uitvoeren.

Trouwens, binnenkort starten ook de politiemensen hun acties.

Categories
Laatste nieuws

Deze Vivaldi regering pleegt opnieuw woordbreuk en is totaal onbetrouwbaar

Wat ons al een tijdje duidelijk was, werd vandaag nogmaals bevestigd tijdens het onderhandelingscomité voor politiediensten: deze Vivaldi regering pleegt opnieuw woordbreuk, is totaal onbetrouwbaar en heeft geen enkel respect voor het sociaal overleg en het politiepersoneel.

Het sectoraal akkoord 2021-2022 voorziet een tweede fase in het raam van de kwalitatieve (geldelijke) onderhandelingen die zouden worden opgestart ten laatste in januari 2024, met als doelstelling te beëindigen in april 2024. De minister van Binnenlandse Zaken zei reeds in 2021 dat ze in overleg zou blijven met de lokale besturen en de federale regering om een pecuniaire herwaardering van de politie te bewerkstelligen.

Vandaag vernemen wij officieel dat de vraag aan de 3 verenigingen van steden en gemeenten om de onderhandelingen van de tweede fase op te starten werd verzonden eind december 2023. Verleden week werden de antwoorden ontvangen op het kabinet van Binnenlandse Zaken: voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 kunnen er geen onderhandelingen gevoerd worden om het politiepersoneel beter te verlonen. De minister van Binnenlandse Zaken sluit zich aan bij dit standpunt, net zoals haar collega, de minister van Justitie. Nochtans waren beide ministers ondertekenaar van het protocolakkoord 537/1 van 28.01.2022.

Na maanden van onderhandelen en staken kondigde de minister van Binnenlandse Zaken aan dat ze een “historisch akkoord” (na 20 jaar stilstand) had gesloten met twee politievakorganisaties. Een structurele loonsverhoging van 5% en het behoud van een vervroegd stelsel van non-activiteit als individueel recht.

Van het zogenaamde historisch akkoord werd niets uitgevoerd zoals omschreven in het protocolakkoord: geen loonsopslag op 1 januari 2023 aan 100%, het vervroegd stelsel van non-activiteit ging op de schop, een telewerkvergoeding voor de happy few en voor de rest niets, én geen tweede fase!

Cd&v pakt in haar verkiezingscampagne al fors uit met het woord “Respect”. Het respect voor een getekend akkoord, het sociaal overleg en het politiepersoneel is echter ver te zoeken. De excellenties van Open Vld staken vorig jaar al het mes in onze rug.

Tot 9 juni 2024 zullen wij deze regering op regelmatige tijdstippen herinneren aan hun woordbreuk, onbetrouwbaarheid en respectloos gedrag.

Categories
Laatste nieuws

Beide ministers respecteren opnieuw (!) hun getekende protocolakkoorden NIET!

Zoals u weet werd er een protocolakkoord afgesloten met beide voogdijministers om de tweede fase van de loononderhandelingen op te starten in januari 2024.

Vandaag werd de overheid geïnterpelleerd over dit onderwerp aangezien wij tot op heden nog geen enkele uitnodiging, noch spoor hebben gezien vanuit de ministeriële kabinetten. Ook vandaag werden wij ingelicht dat er nu pas, zeer recent een schrijven werd gericht aan de drie Verenigingen Van Steden en Gemeenten om hun standpunt te kennen.

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat enerzijds de overheid laattijdig de Verenigingen Van Steden en Gemeenten heeft bevraagd, maar anderzijds zich verstopt achter Steden en Gemeenten, terwijl het net de voogdijministers zijn die uiteindelijk de beslissingen dienen te nemen.

Opnieuw kunnen we vaststellen dat beide ministers hun eigen akkoorden niet nakomen.

Samen met het NSPV hebben we een stakingsaanzegging ingediend, met de uitdrukkelijke vraag om de loononderhandelingen op te starten zoals afgesproken, en de uitdrukkelijke vraag dat beide ministers de vergadering voorzitten.

Wij houden jullie verder op de hoogte.