Categories
Ledenbeheer

Ledenbijdrage

Actieve personeelsleden betalen :
– 14€ per maand via SEPA-mandaat;
– 168€ per jaar via overschrijving;

Gepensioneerde personeelsleden betalen :
– 7€ per maand via SEPA-mandaat;
– 84€ per jaar via overschrijving;

Laattijdige melding pensioen?
Het VSOA Politie vergoedt het verschil tussen de bijdrage als «actief» en «gepensioneerde» lid vanaf de meldingsdatum tot januari van dat lopende jaar.
Meld daarom uw pensioen tijdig !

Categories
Syndicale premie

Mijn syndicale premie werd nog niet gestort

U heeft uw formulier reeds ingediend maar ontving nog geen syndicale premie.
De syndicale premie wordt niet gestort door het VSOA Politie maar door de VZW Arbeid & verdienste. Indien u ook van deze instantie nog geen storting mocht ontvangen, dan kan u hierover uw plaatselijke afgevaardigde aanspreken en/of een mail sturen aan syndicale.premie@vsoa-pol.be

Categories
Syndicale premie

Ik was vroeger lid bij een andere organisatie

Indien u lid bent van het VSOA Politie zal de uitbetaling van de syndicale premie door ons gebeuren, zelfs indien u in het referentiejaar lid was van een andere organisatie.
U dient bij uw aanvraag de betalingsbewijzen te voegen van het bij deze organisatie betaalde lidgeld.
Let op : dit geldt enkel voor personeelsleden van de overheidssector aangesloten bij een representatieve vakbond. Was u voorheen personeelslid in een privé-onderneming, dan dient u zich tot uw vorige syndicale organisatie te wenden.