CALog: vroegtijdige beëindiging van de gecertificeerde opleidingen

11.08.2021

Het was algemeen geweten dat de organisatie van de gecertificeerde opleidingen al jarenlang vertragingen opliep. De maandenlange sanitaire crisis heeft bovendien de vertragingen nog vergroot.

Het voorziene einde van deze opleidingen in 2022 (cfr. het laatste sectoraal akkoord) zorgde ervoor dat een mogelijke inhaaloperatie nog complexer werd.

Dit is ook de reden waarom het hoog overlegcomité 286 van 8 juli 2021 (dat plaatsvond zonder de aanwezigheid van de syndicale organisaties omwille van het verloop van de huidige sectorale onderhandelingen) akkoord ging met een voorstel van Taskforce GPI met het oog op een vroegtijdige beëindiging van de gecertificeerde opleidingen.

Zodat de personeelsleden niet onrechtvaardig behandeld worden werd beslist dat:

  • De personen die geldig en binnen de termijn ingeschreven waren en die de vorming met vrucht hebben beëindigd van de toekenning van de competentietoelage genieten en van de integratie in maximale loopbaan met terugwerkende kracht tot op de datum dat ze er recht zouden op hebben gehad.
  • De personen die geldig en binnen de termijn ingeschreven waren en die de vorming nog niet met vrucht hebben gevolgd genieten van de toekenning van de competentietoelage en van de integratie in maximale loopbaan met terugwerkende kracht tot op de datum dat ze er recht zouden op hebben gehad.
  • De personen die nog niet ingeschreven zijn maar die het zouden moeten doen tegen 31.08.2021 genieten van de effecten van de inschrijving op bedoelde datum zonder zich te moeten inschrijven.
  • De personen die onwettig afwezig waren of niet geslaagd zijn tijdens hun laatste vorming genieten van de voordelen van inschrijving op datum van 31.08.2021 zonder zich opnieuw te moeten inschrijven.

Eén van de vragen gesteld door VSOA Politie al meer dan twee jaar geleden (tijdens de conclusie van het laatste sectoraal akkoord) wordt dus verwezenlijkt. Onze organisatie kan niet anders dan er gelukkig mee zijn.

Daarentegen, gezien de overheid de rechtszekerheid van deze maatregel niet 100% kan verzekeren en het feit dat wij niet kunnen uitsluiten dan hier en daar lokale eenheden hun eigen weg zullen gaan, vestigen wij de aandacht van de leden die binnen de voorwaarden zouden vallen om het volgende te doen in functie van bovenvermelde voorwaarden: zich in te schrijven voor een gecertificeerde opleiding vóór 31.08.2021 (al is het maar voor de zekerheid) om hun rechten te vrijwaren m.b.t. de competentietoelage en de maximale loopbaan!

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..