De overheid legt opnieuw peanuts op tafel, en heeft geen oor naar de verzuchtingen van de vakorganisaties. Dur de comprenure!

09.05.2021

Op 07 mei 2021 vond het onderhandelingscomité 515 plaats, waarbij de overheid hun nieuw voorstel voorstelde (zie bijlage).

In gemeenschappelijk front hebben wij het volgende laten weten :

 • Dat wij het voorstel meenemen, verder zullen analyseren en aanstaande dinsdag 11 mei 2021 ons schriftelijke reactie zullen overmaken aan de overheid. Dit nadat wij het voorstel grondig hebben geanalyseerd.
 • Wij betreuren dat het voorstel, opnieuw, daags ervoor werd overgemaakt. Dit niettegenstaande het voorstel in de loop van vorige week werd beloofd. Het blijkt bijna een constante gewoonte te worden van de overheid om zich niet aan hun beloftes te houden en/of het voorstel telkenmale in extremis over te maken.
 • Wij voegen er aan toe, dat het feit dat we pas dinsdag onze schriftelijke reactie zullen overmaken, daarom niet betekent dat het voorstel positief wordt onthaald.
 • Bijkomend stellen we vast dat de overheid de vorige keer niet goed geluisterd heeft naar de vakorganisaties. Zo herkennen we werkelijk niets in het nieuwe voorstel van de opmerkingen die de vorige keer door de vakorganisaties werden gemaakt. Dur de comprenure!
 • Los van de punctuele correcties bij specifieke graden, kunnen wij onmogelijk akkoord gaan, na een 20 jaar stand-stil, met een looncorrectie van om en bij de 35 à 40 euro netto per maand.
 • Tot slot, hebben we n.a.v. van plannen die in de pipeline zitten (waaronder herziening van de methodiek weging niveau A) nogmaals gevraagd om de kaarten op tafel te leggen en de zaken die een pecuniaire invloed hebben mee te onderhandelen in dit sectoraal akkoord. Want… het kan niet de bedoeling zijn dat men het uitvoerende personeel gaat wandelen sturen met een troostprijs, om dan later (via alternatieve weg) de grote trofeeën uit te delen aan andere categorieën.

Blijkbaar had de overheid deze boodschap opnieuw niet begrepen, en poogde zelfs de verschillende organisaties in het gemeenschappelijk front op een doorzichtige manier tegen mekaar uit te spelen. Dit door o.a. te stellen dat er organisaties aan tafel zaten die mee de onderhandelingen hadden gevoerd in andere sectoren (waaronder de zorgsector), en die daar wel met minder tevreden waren.

Nadat wij er op gewezen hebben dat we enerzijds op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie aan het onderhandelen zijn en een vergelijking ongepast is, en er anderzijds op wijzen dat andere sectoren niet geconfronteerd werden met een 20 jaar stand-still, hebben we tevens nogmaals gewezen op de beloftes van de minister :

 1. De functie opnieuw attractief te maken.
 2. Een correctie te bieden aan de 20 jaar standstill van de lonen.

En dan …. Houd u vast … de overheid stelde dat er helemaal geen sprake was van een 20 jaar stand-still, gezien we regelmatig een indexverhoging hebben gekregen…  Alsof wij bijna tevreden moeten zijn dat de politie, zoals de rest van de bevolking, een indexaanpassing krijgt. Op de vraag of dit het officiële standpunt van de minister is, of dit politiek zal afgedekt worden, kwam er geen afdoende antwoord.

We hebben de overheid hierop de keuze gelaten :

 • Ofwel een pauze in te lassen en zich daarna te herpakken.
 • Ofwel de vergadering af te sluiten.

Er werd gekozen om de vergadering te sluiten.

Ondertussen heeft het gemeenschappelijk front twee brieven overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken met volgende vragen :

 1. De vraag om de delegatie van de overheid samen te stellen met echte onderhandelaars die de politieoverheid werkelijk vertegenwoordigt, dit als duobaan/opdracht, met de Commissaris-generaal en de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.
 2. Een meer directe relatie tussen de minister en de vakorganisaties. Een goede praktijk die haar voorgangers wel toepasten.
 3. Het feit dat we niet zullen deelnemen aan bilaterale vergaderingen, maar opteren om deze met de vier vakorganisaties samen te doen, na de ervaringen van de voorbije weken.

Wordt vervolgd….

 

Voorstel overheid 07/05/2021

Operationeel kader

 • Een verhoging met € 1000,00 (NB: alle genoemde bedragen zijn aan 100% op jaarbasis) van de basisloonschalen HAU1, B1, M1.1, M1.2 en O2;
 • Een verhoging met € 500,00 voor alle andere loonschalen behalve voor de overgangsloonschalen (met inbegrip van de BASP), de opleidingsloonschaal O1, de loonschalen O7 en O8 en de nog in werking te treden loonschaal M5.1; deze zullen niet verhoogd worden;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal HAU4, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal HAU3;
 • De creatie van een nieuwe loonschaal M5.2, met een waarde van € 500,00 extra ten opzichte van de reeds verhoogde loonschaal M4.2;

CALOG

 • Een verhoging met € 500,00 voor alle basisloonschalen van de gemene én bijzondere graden CALOG B (BB1 tot B1D) en alle daarop volgende loonschalen van de maximumloonschalengroepen (alles met suffix .2).

Maaltijdcheques

Vervroegen van de inwerkingtreding met 6 maanden naar 01-05-2022.

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..