Gecertificeerde opleidingen bij de geïntegreerde politie.

art1

Zaventem, 8 februari 2013

Gecertificeerde opleidingen bij de geïntegreerde politie.

Omdat we vaak aangesproken worden door het CALog-personeel van de lokale politie om na te gaan of ze zich nog kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, lijkt het ons belangrijk om de puntjes op de i te zetten teneinde alle verwarring over dit onderwerp weg te nemen :

Het staat vast dat sinds het Koninklijk Besluit (KB dd 21 januari 2013 betreffende de aanpassing van bepaalde schikkingen met betrekking tot de gecertificeerde opleidingen) de federale ambtenaren niet meer de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven in een gecertificeerde opleiding.

Een nieuwe loopbaan werd onderhandeld met de vakorganisaties.

Toch weerhoudt dit besluit het personeel van het logistiek en administratief kader van de geïntegreerde politie (CALog) NIET in zijn toepassingsgebied.

Het is klaar en duidelijk dat het CALog niet getroffen wordt door deze veranderingen en zijn gewone loopbaan bewaard blijft (de gecertificeerde opleidingen inbegrepen) zoals onderhandeld in 2007 in wat gemeenzaam « het nieuwe statuut CALog » genoemd wordt. Men kan zich dus blijven inschrijven voor een gecertificeerde opleiding.

Niettegenstaande dat, zonder volledig te willen zijn, lijkt het ons zinvol enkele belangrijke principes waarop deze opleidingen gebaseerd zijn in herinnering te brengen zodat iedereen er maximaal voordeel uit haalt :

1. Wanneer kan men zich inschrijven in een gecertificeerde opleiding (GO) ?

Na een diensttijd in een niveau van één jaar (behalve bij sociale promotie want dan kan onmiddellijk ingeschreven worden)

2. Wat is het gevolg van een GO op de loopbaan ?

Bovenop het feit dat GO’s recht geven op competentietoelagen, geven ze aan de statutairen de kans maximaal deel te nemen aan hun loopbaan (of die te behouden) (mits geen vermelding van onvoldoende op de evaluatie + 6 jaar anciënniteit in de loonschaal).

3. Bedragen van competentietoelagen (100%) ?

Niv A (A1,A2, A3) Niv B Niv C Niv D
2000.00€ 1000.00€ 750.00€ 1000.00€

4. Wie bepaald de GO waar men zich voor moet inschrijven ?

Het diensthoofd, in samenspraak met het personeelslid, kiest de GO. De GO moet een meerwaarde betekenen in de ontwikkeling van de vakbekwaamheid in de uitgevoerde bediening.

In geval van twist beslist de eindverantwoordelijke (evaluatie) op schriftelijke aanvraag van het personeelslid.

5. Kan een GO verplaatst worden ?

Het is mogelijk, in geval van overmacht, een GO uit te stellen maar toch te genieten van de voordelen van de datum waarop men zich heeft ingeschreven. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof of bij een arbeidsongeval.

6. Hoeveel GO’s moet men volgen op zijn volledige loopbaan ?

Normaal (dus zonder rekening te houden met de overgangsmaatregelen vastgelegd in 2007), moet een statutair personeelslid drie GO’s volgen op zijn/haar loopbaan. Een contractueel personeelslid, als het wil genieten van toelagen over het geheel van zijn/haar loopbaan moet er een volgen alle 6 jaar, behalve als men geniet van een beperkt baremisch voordeel (zie hier onder).

7. Wanneer moet men zich inschrijven voor de volgende GO ?

Er moet tenminste twee jaar verlopen na een geslaagde GO voor men zich terug mag inschrijven, één jaar in geval van falen.

Zowel statutairen als bepaalde contractuelen (Niv D die van een beperkte verhoging in de baremische loonschalen van een minimale loopbaan genieten – bijvoorbeeld kuispersoneel, polyvalente arbeid(st)ers) moeten zich tussen een jaar voor de overgang in een volgende loonschaal en 31 augustus die volgt, inschrijven op straffe van het verlies van recht op de competentietoelage van het komende jaar.

Voorbeelden:

Overgang naar een volgende baremische loonschaal op 01/03/2015, zich herinschrijven tussen 01/03/2014 en 31/08/2014.

Overgang naar een volgende baremische loonschaal op 01/10/2018, zich herinschrijven tussen 01/10/2017 en 31/08/2018.

De andere contractuelen moeten zich herinschrijven één jaar voor het einde van de geldigheid van de lopende GO.

Gezien het belang van de GO op het verloop van de loopbaan, kunnen wij U niet genoeg raad geven en bij de minste twijfel over dit onderwerp richt U zich tot Uw personeelsdienst.

auteur : Pascal COLLARD (afgevaardigde DGS)

vertaling : Luc MAESEN (Nationaal Informatiedirecteur)

 

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..