Grootschalige actie van 12 december wordt verplaatst naar 16 december.

art3


Zaventem, 7 december 2014

Iedereen heeft de voorbije weken de evolutie kunnen volgen van het dossier politiepensioenen. Het is duidelijk dat de overheid het signaal van de personeelsleden, die hun ongenoegen met 14000 hebben laten blijken in de straten van Brussel, niet heeft begrepen. Het is ook duidelijk dat de overheid de vraag om een specifiek pensioenstatuut voor de politie, omwille van het specifiek en gevaarlijk beroep, totaal negeert.

Sedert het gemeenschappelijk vakbondsfront de tafel heeft verlaten is het bijzonder stil rond het pensioendossier.

Het is overduidelijk dat de betrokken politici naar mekaar kijken en blijkbaar schrik hebben om initiatieven te nemen. Wij vernemen dan ook dat het pensioendossier van de politie “als testcase wordt gebruikt voor de andere pensioendossiers”…

Waar sommigen bij hoog en laag beweren dat het belangrijk is dat de “verworven rechten worden gerespecteerd”, blijkt dit niet te gelden in dit dossier.

Actie van 12/12 wordt verplaatst naar 16/12

Daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront grootschalige acties aangekondigd. Echter, op 12 december zal de begrafenis plaatsvinden van Koningin Fabiola. Daarom hebben wij beslist om uit respect de actie van 12 december te verplaatsen naar 16 december.

Deze actie zal doorgaan tussen 07:00 uur en 08:30 uur waarbij wij vragen aan alle collega’s – die dag met dienst belast – om op alle verbindingswegen, stiptheidscontroles uit te voeren. Met verbindingswegen worden zowel de luchthavens, spoor, zeehavens, lokale verkeersassen en autosnelwegen bedoeld. Mogelijks kunnen deze stiptheidscontroles ongemakken en files veroorzaken … maar we zullen enkel onze job doen in het kader van de veiligheid van de weggebruikers waar de politiemensen – zelfs met gevaar voor hun eigen fysieke integriteit – zich dagdagelijks voor inzetten.

Diezelfde dag zullen er eveneens protestacties worden georganiseerd voor de hoofdkwartieren van de verschillende betrokken regeringspartijen.

Boeteloze week tussen kerst en nieuw

Tevens plannen we opnieuw een boeteloze week tussen kerst en nieuw (25 december tem 1 januari) die zal doorgaan onder dezelfde modaliteiten als de vorige boeteloze week.

Wij rekenen op de medewerking van alle collega’s die met dienst belast zijn op de actiedagen.
Verdere details volgen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront VSOA Politie – NSPV – ACV Politie – ACOD

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..