02.04.2015

Neen, men mag de daling van de criminaliteitscijfers in Brussel-Elsene niet linken aan de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld…

militairen


Zaventem, 02 april 2015

Neen, men mag de daling van de criminaliteitscijfers in Brussel-Elsene niet linken aan de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld…

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle