Copernicus - Wie is betrokken in dit vonnis ?

Gezien de vele vragen terzake lijkt het ons aangewezen nogmaals te preciseren wie in feite betrokken is in het kader van de uitspraak, en wie kan overgaan tot dagvaarding ?

Het gaat over het lid van het operationeel kader,

  • Dat sinds 2002 nog steeds werkzaam is bij de lokale politie of de federale politie, ongeacht de evolutie van zijn loopbaan (overgang van het ene korps naar een ander korps)
  • Dat na 2002 werd gepensioneerd, voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 ontslag nam (of kreeg), voor de jaren gepresteerd na 2002
  • Dat na 2002 overleed, voor de jaren gepresteerd na 2002, op voorwaarde dat de erfgenamen zich kenbaar maken via notariële akte
  • Dat, ná 2002 maar vóór 2008, werd aangeworven bij de geïntegreerde politie (lokale of federale politie).