Staking van 13.02. VSOA Politie betaalt het stakersgeld voor de collega's die dienst doen in de gevangenis

download pdf