OCP 262 : 22 december 2009

Dagorde :
1. OKB bijkomende aanstellingen
2. Ontwerp MB – Inspecteur en adjunct Generaal AIG.


Mededelingen door de overheid:
De Minister wenst de vakbonden en de CDGV te ontvangen op 19 januari om 16uur betreffende het budget van de Federale politie.

Betreffende het geweld tegen politiemensen zullen de Ministers van Justitie en Binnenlandse zaken gezamenlijk een antwoord overmaken op de brief van het VSOA. Deze brief zal dit jaar nog op de post gaan.

OKB bijkomende aanstellingen.
De overheid gaat een nieuwe lijst overmaken met aanstellingen dit als het gevolg van een arrest van de raad van State. De overheid moet ingevolge het Arrest A. De Bruycker uitgaan van de kaderanciënniteit en rekening houden met de situatie in 2007.
Voor het VSOA is het niet correct dat er collega’s die gisteren een perspectief hadden om aangesteld te worden, dit nu niet meer hebben, dit is niet “menselijk”.
Volgens het VSOA moet gans de categorie 3 worden aangesteld in de termijnen bepaald door de overheid.
Na onderbreking wenst de overheid wel in te gaan op de verzuchtingen van de vakbonden doch wenst dit in twee fases te doen: eerst het huidige probleem van het Arrest regelen en dan in een tweede fase het residu dat eind 2011 overblijft van de categorie 3, regelen (timing – tijdens de maand maart).
De vakbonden kunnen unaniem geen akkoord verlenen aan dit voorstel, de vakbonden willen een duidelijke tekst en een concrete globale oplossing. De overheid stelt voor de onderhandelingen niet af te sluiten en elkaar opnieuw te zien betreffende dit gegeven. Met deze werkwijze kunnen de vabonden akkoord gaan. De onderhandelingen worden verder gezet.

Ontwerp MB – Inspecteur en adjunct Generaal AIG.
Het voorzitterschap betreffende dit punt wordt waargenomen door de Heer Carlos De Troch.
De overheid overhandigt ons de desbetreffende teksten. De overheid wenst deze functieprofielen te onderhandelen om nadien het financieel statuut te bepalen. In de wet staat duidelijk dat deze functie eventueel kan gaan naar een externe.
Aan het profiel wordt de notie “een grondige kennis van de tweede landstaal gevraagd” toegevoegd. De vakbonden formuleren een akkoord met opmerkingen.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..