Overleg met minister van Binnenlandse Zaken: voorzichtig positief…

18.11.2020

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken. Aanleiding van dit overleg was de huidige actuele situatie rond het geweld tegen politie, een herstel van de sociale dialoog na een aantal moeilijke hoog overleg- en onderhandelingscomités en een aantal recente dossiers die op tafel lagen van het onderhandelingscomité.
Het overleg was geen officiële onderhandeling, maar een overleg waar een aantal engagementen werden genomen. Op volgende dossiers kregen we toezeggingen:

  1. De vertegenwoordiger van de minister van Justitie bevestigt dat er morgen een overleg plaats vindt tussen de minister en het college van procureurs-generaal, met als doelstelling de evaluatie en aanpassing van de COL 10/2017. De vertegenwoordiger van justitie bevestigt dat de zogenaamde opportuniteitseponering niet meer zal kunnen bij geweld tegen politiediensten. Dit wordt opgenomen in de omzendbrief. Wij dringen er eveneens nog op aan dat er ook nog een aantal andere passages opnieuw dienen bekekenen te worden. De minister van Binnenlandse Zaken bevestigt de intentie om de “zerotolerance” door te voeren voor wat geweld tegen de politie betreft.
  2. De minister bevestigt dat het erkennen van de beroepsziekte (gesloten lijst) wordt toegezegd en het K.B. in die zin zal aangepast en verlengd worden. Wij vragen een bijkomende communicatie in die zin naar het Fonds voor Beroepsziekten, zodat de huidige dossiers reeds in die zin kunnen worden behandeld.
  3. De beslissing dat het woon-werkverkeer van tijdens de eerste Covid golf wel degelijk zal vergoed worden. De minister zal daarvoor contact opnemen met de Staatssecretaris van Begroting.
  4. M.b.t. de omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020 – Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap: de minister trekt de eerder negatieve beslissing in, en bevestigt dat deze omzendbrief ook zal worden toegepast bij de geïntegreerde politie.
  5. M.b.t. de vraag naar de consumptiecheque verklaart de minister dat zij geen voorstander is van een éénmalige incentive. Zij verklaart daarbij dat een éénmalige bonus weinig zal bijbrengen tot de aantrekkelijkheid van de functie. Zij opteert, conform haar beleidsverklaring om structurele maatregelen te nemen, om de functie attractiever te maken.
  6. Tijdens de sectorale onderhandelingen 2017-2018 werd met de overheid overeengekomen om tweejaarlijks (vanaf januari/februari 2020) een comparatieve monitoring uit te voeren m.b.t. de loonschalen van het openbaar ambt. De minister wil ook dit engagement nakomen en bevestigt om nog voor het einde van dit jaar de loonschalen van de geïntegreerde politie te evalueren, binnen de schoot van het onderhandelingscomité.

De eisenbundels, memorandums, en beleidsnota’s zullen verder besproken worden in een bilateraal overleg.

Wij kijken tevens uit naar de volgende hoog overleg- en onderhandelingscomités en hopen dat die in de toekomst beter zullen verlopen, met meer aandacht voor jullie sociale verzuchtingen.

Wat de genomen engagementen van vandaag betreft, zijn wij voorzichtig positief.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..