Persmededeling : Openbare veiligheid – Struisvogelpolitiek

Zaventem, 01/02/2010

PERSMEDEDELING

OPENBARE VEILIGHEID – STRUISVOGELPOLITIEK

Afgelopen weekend deden zich ernstige feiten voor in Brussel bij dewelke een politieambtenaar zwaar gekwetst werd door gangster die, voor de zoveelste keer, gebruik maakten van een oorlogswapen van het type Kalachnikov.

Ingevolge de niet aflatende geweldspiraal heeft VSOA – Politie enkele maanden geleden de eerste Minister, alsook de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gealarmeerd en geëist dat de wetgeving zou voorzien in een aangepast kader om dit geweld tegen te gaan. We kregen daarop het antwoord dat onze vraag zou bestudeerd worden.

Dit weekend, in de uitzending van de 7 dag, konden de twee ministers geen concrete antwoorden geven op de problematiek en lijken oplossing niet voor morgen. Het ergst van alles is het feit dat de Minister van Justitie vertelde dat alles goed gaat op het niveau van het Parket van Brussel en dat dit laatste zijn werk correct doet, daar waar vastgesteld wordt dat jongeren die zware feiten plegen systematisch vrijgelaten worden. De Minister van Binnenlandse Zaken verklaarde te hebben geremedieerd aan de personeelstekorten in de Brusselse regio door 50 federale politieambtenaren ter beschikking te stellen, daar waar de personeelstekorten 750 voltijdse betrekkingen bedraagt. Onvoorstelbaar maar waar.

Bepaalde Brusselse politiezones werken al jaren het structureel personeelsdeficit in de hand door hun personeelsbudget af te stemmen op de zogenaamde KUL norm (budgettaire subsidiëringnorm vastgesteld door de federale overheid) en niet op de werkelijke operationele behoeften zoals vastgesteld in de organieke kaders zoals deze door de politieraden werd goedgekeurd. Onvoorstelbaar! De veiligheid van de burger speelt hier blijkbaar niet!

De versnippering van middelen en het ontbreken van een globaal veiligheidsbeleid leidt de Brusselse Regio langzaam maar zeker naar een catastrofe. Morfologisch, sociologisch en demografisch is de Brusselse Regio één grote agglomeratie zoals grootsteden als Gent, Antwerpen, Luik en Charleroi. Men moet dus consequent zijn en tot rationalisatie van middelen overgaan alsook moet men een coherent veiligheidsbeleid tot stand brengen door van de zes politiezones van de Brusselse regio één enkele politiezone te maken. Dit kan alleen wanneer individuele politieke belangen onderschikt worden gemaakt aan het algemeen belang, die de openbare veiligheid is.

VSOA Politie wacht met ongeduld de oplossingen af die de politieke overheden zullen aanbrengen. Intussen zullen wij krachtdadig reageren door acties op het getouw te zetten alsook door het indienen van een stakingsaanzegging.

Alain YSEBAERT
Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..