Politiemensen gebruikt als kanonnenvlees ! Bestuurlijke overheid onbekwaam en medeverantwoordelijk.

mayeur


Zaventem, 07 november 2014

Waar was de heer Mayeur, als verantwoordelijke bestuurlijke overheid, om de juiste maatregelen en beslissingen te nemen ? Waar is de burgemeester om zich te ontfermen over de meer dan honderd gewonden bij het personeel, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt ?

Het is een publiek geheim dat de nieuwe burgemeester zijn politiemensen niet steunt. Het valt ons dan ook op dat heer Mayeur zeer stil blijft omtrent de rellen in Brussel. Wij hebben dan ook geen enkele steunbetuiging – in tegenstelling met de Minister van Binnenlandse zaken – kunnen vernemen van de burgemeester. Als bestuurlijke overheid heeft hij de krapuleuze uitlatingen “dat de ordediensten zouden geprovoceerd hebben” zelfs niet ontkent !

Wij danken het ACV en ACLVB om de rellen en het uitschot openlijk te veroordelen.

Dat de verantwoordelijken van het ABVV durven met de vinger wijzen naar de ordediensten en allerlei excuses aan het zoeken zijn om het geweld niet openlijk te veroordelen is ronduit krapuleus ! Je moet als politieman of familielid van deze politiemensen nog goed zot zijn om lid te zijn/blijven van een dergelijke “organisatie” …

Het VSOA-Politie zal de gevolgen van deze ordedienst niet zo laten …

Wij roepen dan ook op aan het politiepersoneel, gezien de bestuurlijke overheid zijn politiepersoneel niet steunt noch de veiligheid van zijn politiemensen kan garanderen, zich bij de volgende ordedienst in Brussel aan te bieden bij zijn dokter.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat de collega’s die de volgende keer worden ingezet in een dergelijke ordedienst zodanige stress zullen ondervinden – omdat zij vrezen voor hun eigen leven gelet op het feit dat de eigen werkgever zijn of haar fysieke veiligheid niet voldoende beschermt -, dat een medische vrijstelling gerechtvaardigd is.

Aan de bestuurlijke overheid – en zijn linkse kameraden – om te zorgen voor de veiligheid in zijn stad …

Het VSOA-Politie zal ook niet bij de pakken blijven zitten m.b.t. de “pseudo-oplossing” van de regering i.v.m. onze pensioenen (zie volgende mededeling).

Men weze gewaarschuwd !

Vincent Gilles Vincent Houssin
Nationaal voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..