09.08.2008

Politieschool

Jaarlijks worden er in de verschillende politiescholen meer dan 1000 nieuwe politiemensen gevormd; uit ervaring weten wij dat vooral de aspiranten bijstand nodig hebben. Ongetwijfeld zijn jullie nog niet volledig op de hoogte van je statutaire rechten. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat jullie vanaf het begin van de opleiding geholpen worden om de valkuilen te vermijden.

Tijdens de informatiesessies die wij in elke school komen geven, wordt uitgelegd wat de passende, meest veilige methode is om bijvoorbeeld een evaluatiegesprek te houden, een formulier zelfevaluatie in te vullen of hoe een verweerschrift op te stellen. Wanneer je twijfelt aan de wettelijkheid van een beslissing neem dan contact met je vsoa-politie begeleider voordat je enige actie onderneemt.

Hij/zij weet precies wat je te doen staat en wanneer nodig word je begeleid gedurende de daaropvolgende procedure.

Verzeker je politieloopbaan bij de start.

 

 

 

 

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle