08.05.2020

Vergoeding van verplaatsingskosten in het kader van Covid – F/L 081

Vergoeding van verplaatsingskosten in het kader van Covid – F/L 081

In het kader van Covid heeft de regering beslist om de reiskosten van ambtenaren te vergoeden. De beslissing is opgenomen in het Koninklijk Besluit van 22 april 2020 (M.B. van 24 april 2020).

Deze beslissing heeft niet veel stof doen opwaaien, enkel een FAQ op Portal. Wat betreft het SSGPI hebben wij gemeld dat ze niet de capaciteit hebben om de enorme te verwachten massa F/L 081 snel te verwerken.

Sindsdien circuleren er echter op alle niveaus van de geïntegreerde politie geruchten, waarvan sommige geheel of gedeeltelijk onjuist zijn.

Wij hebben dan ook vandaag tijdens het hoog overlegcomité de overheid gevraagd om een volledige en éénduidige communicatie te verspreiden.

Want belangrijke zaken worden niet gezegd, zoals bijvoorbeeld dat collega’s die hun reiskosten inbrengen in hun personenbelasting, deze vergoeding ook moeten aangeven.

Deze éénduidige communicatie zal verspreid worden zodra er een link is met het e-formulier.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle