04.09.2020

Verplaatsingsonkosten woon-werkverkeer in het kader van Covid-19

Verplaatsingsonkosten woon-werkverkeer in het kader van Covid-19

Tijdens het hoog overlegcomité van 2 september 2020 heeft de voorzitster laten weten dat de verplaatsingsonkosten woon-werkverkeer in het kader van Covid-19 zullen vergoed worden voor de personeelsleden van de lokale en federale politie. De nodige budgetten worden hiervoor voorzien.

Op onze vraag met betrekking tot de consumptiecheque kan de overheid nog steeds geen concreet antwoord geven.

We maken gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken en taalvoorkeur. Wij houden geen persoonlijke gegevens bij || Nous utilisons des cookies pour la tenue de statistiques et de préférence linguistique. Nous ne gardons aucune donnée personnelle