VSOA Politie dient voorstel in bij Minister Jambon om agenten van politie beter te bewapenen, alsook de mogelijkheid tot sociale promotie uit te breiden

politie


Zaventem, 22 februari 2015

Reeds geruime tijd woedt de discussie omtrent het al dan niet uitrusten van de agenten van politie met een betere bewapening. Men kan zich de vraag stellen of het in de huidige tijden nog verantwoord is om deze categorie van de geïntegreerde politie zonder de nodige bewapening het terrein op te sturen. Vandaag de dag is het takenpakket van de agenten van politie aanzienlijk uitgebreid en potentiële daders maken, omwille van dezelfde uniformen, geen onderscheid tussen categorieën bij de politie.

Onze vraag m.b.t. de agenten van politie is tweeledig: de problematiek met betrekking tot de bewapening en de mogelijkheid tot doorstroming via sociale promotie. Voor alle duidelijkheid : gezien de agenten hun carrière gestart zijn onder bepaalde voorwaarden vragen wij ook deze te respecteren voor zij die geen vragende partij zijn.

De huidige terreurdreiging heeft de vraag van de agenten van politie om uitgerust te worden met dezelfde bewapening als de basiskaders nog versterkt. Uit een bevraging georganiseerd door het VSOA Politie blijkt uit de meer dan 700 antwoorden dat 91 % vragende partij is om opgeleid en uitgerust te worden met een vuurwapen. Als vakbond ondersteunen wij deze behoefte naar een betere bewapening en vragen we om dit dossier met prioriteit te behandelen in het belang van de veiligheid van onze politiemensen.

Wij zijn er ons van bewust dat dit niet kan zonder er de nodige voorwaarden aan te koppelen. Wij stellen het volgende voor:
– op basis van vrijwilligheid; mits het volgen van de nodige opleiding onder het toezicht van een politieschool;

– mits het slagen van deze cursus waarbij de eindtermen bepaald zijn in het erkenningsdossier;

– mits het volgen en voldoen aan de nodige trainingen geweldbeheersing.

Veel van deze collega’s hebben de bedoeling om door te kunnen stromen naar het basiskader. Echter, diegenen die uiteindelijk kunnen doorstromen zijn eerder beperkt, ondanks dat er vele slagen voor de niveauproef en de cognitieve proeven.

Gezien de overheid zelf het aantal rekruteringen naar beneden schroeft, in 2015 wordt er zelfs geen enkele agent aangeworven, en daarmee het kader afbouwt, stellen we voor om de mogelijkheid tot sociale promotie voor de agenten uit te breiden. Deze voorgestelde sociale promotie zou niet enkel kunnen zorgen voor een extra motivatie van de betrokkenen maar zou tevens een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden aan het algemeen capaciteitsprobleem van de geïntegreerde politie.

VSOA Politie heeft daarom een voorstel ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken om agenten van politie beter te bewapenen alsook de mogelijkheid tot sociale promotie uit te breiden.

Vincent GILLES Vincent HOUSSIN
Nationaal Voorzitter Nationaal ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..