VSOA – POLITIE niet te vinden voor de zogenaamde bodycam – maar vraagt integendeel meer vertrouwen en steun voor de politiemensen die dagdagelijks op het terrein de bevolking beschermen !

politie2

Zaventem, 26 mei 2013

VSOA – POLITIE NIET TE VINDEN VOOR DE ZOGENAAMDE BODYCAM – MAAR VRAAGT INTEGENDEEL MEER VERTROUWEN EN STEUN VOOR DE POLITIEMENSEN DIE DAGDAGELIJKS OP HET TERREIN DE BEVOLKING BESCHERMEN !

Via de pers vernemen wij dat SYPOL.be naar aanleiding van de feiten in de Marollenwijk te BRUSSEL,  de zogenaamde “petcamera’s” opnieuw promoot.

In het verleden hebben wij reeds een schrijven gericht aan de Minister van Binnenlandse zaken waarbij wij onze wettelijke, morele en maatschappelijke bezwaren hebben toegelicht.

1. In het geval de camera steeds werkt :

De wet van 21-03-2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s voorziet een aantal formele verplichtingen inzake melding en het verkrijgen van toestemmingen waarop tot op heden niet werd voldaan.

Eveneens vrezen we dat sommige politiechefs de finaliteit van dit middel uit het oog zullen verliezen en het beeldmateriaal in administratieve en/of tuchtprocedures zullen aanwenden.

2. Indien camera enkel wordt gebruikt in het kader van gewelddaden :

Zowel het VSOA Politie als zowat alle politieambtenaren zijn al jaren vragende partij om een betere bescherming en om het geweld tegen de politie in te dijken.  Wij zijn er van overtuigd dat een kordatere aanpak, van zowel geweld als valse klachten, door zowel de Korpsleiding (door het bijvoorbeeld toe kennen van rechtsbijstand of zich ook zelf Burgerlijke partij te stellen) als Justitie een spectaculair effect zou teweegbrengen.

Het stellen dat de kwaliteit –  d.m.v. deze camera’s – van de processen-verbaal er op zal vooruitgaan, en dat er geen discussie meer zal zijn over de interventie van agenten geeft blijk van weinig vertrouwen in zijn ondergeschikten. Dergelijke uitspraken zeggen o.i. meer over de ingesteldheid van de leidinggevende dan over de kwaliteit van het politiewerk.

Door een blijk van wantrouwen te geven naar zijn eigen personeel zal men er zeker niet voor kunnen zorgen dat het aantal valse klachten tegen politiemensen zal verminderen, integendeel.

Politiemensen zijn beëdigde ambtenaren.  Een proces-verbaal van vaststellingen heeft een bijzondere bewijswaarde en is een weergave van feiten zoals door de politiemensen binnen de perken van hun bevoegdheid en opdracht zintuiglijk werd vastgesteld met betrekking tot het misdrijf en de ermee verbonden omstandigheden.

Bovendien kan de oorsprong van het geweld (het initiële geweld door de dader) op die manier niet geregistreerd worden, wat er zal op neer komen dat enkel de reactie van de betrokken politiemensen zal worden gefilmd.  Met alle gevolgen van dien …

Waarom schoot de politie niet in het been ?

Vanuit diverse hoeken wordt ons de vraag gesteld waarom de Politie niet in het been schoot ?

“schieten in het been” wordt verkondigd door mensen in een ivoren toren uit Theoretistan, die teveel naar politieseries zien en/of het politiewerk vergelijken met Playstation.

Wanneer men dient te vuren in het kader van wettige verdediging, schiet men per definitie op leven of dood.   Diegene die dan beweert dat hij in dergelijke stresssituatie – opzettelijk – het been kan raken, mag dit gerust eens komen demonstreren t.o.v. van de collega’s die dagdagelijks in moeilijke omstandigheden terreinwerk doen.

Bovendien dient men niet te vergeten dat de collega’s zelfs eerst een waarschuwingsschot hebben gelost.  Een normaal mens stopt dan zijn aanval. Hier deed de dader dit duidelijk niet !

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de enige die verantwoordelijk is voor het gebeurde in de Marollenwijk, de dader zelf is.  De politiemensen die bij deze feiten zijn tussengekomen zijn dan ook slachtoffer.  Wij vragen aan de betrokken overheden dat deze collega’s dan ook als slachtoffer zouden behandeld worden !
Vincent Gilles                               Vincent Houssin
Nationaal Voorzitter                     Nationaal Ondervoorzitter

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..