Wij voeren de druk op en eisen eindelijk een bevredigend voorstel…

11.05.2021

Wij hebben vandaag het voorstel van de overheid opnieuw besproken tijdens de vergadering van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Wij hebben laten weten aan de minister dat we uiteraard bereid zijn om in te gaan op een nieuwe uitnodiging van zodra er ook bereidwilligheid wordt getoond aan de kant van de overheid om deze onderhandelingen ernstig te voeren gekoppeld aan een nieuw voorstel. Dit voorstel dient te beantwoorden aan haar eerdere beloftes om structurele maatregelen op tafel te leggen, en vooral een oplossing te bieden aan de 20 jaar standstill. Het voorstel dat op tafel ligt voldoet vooral niet aan deze laatste belofte.

Om u een idee te geven, alleen al het respecteren van de loonnorm – waar de overheid zo graag naar verwijst – zou sedert 2001  minstens 24 procent opgeleverd hebben. (los van de index uiteraard)

De realiteit is helaas anders en kende de geïntegreerde politie sedert 2001 geen enkele structurele loonsverhoging.

Hetgeen men nu op tafel legt is ruim onvoldoende om een oplossing te bieden aan de 20 jaar standstill. Voor de meeste betrokkenen zou het voorstel om en bij de 35 à 40 euro netto per maand bedragen. Dergelijke bedragen staan ver af van het oorspronkelijk beoogde en zal vooral weinig bijdragen tot het effectief aantrekkelijker maken – en de herwaardering – van de functie.

Ook wat de kwalitatieve onderhandelingen betreft, hebben we sterke twijfels of dat alle voorgestelde statuutswijzigingen zullen bijdragen aan het attractiever maken van de functie. In tegendeel, vele personeelsleden zullen bepaalde maatregelen ongetwijfeld ervaren als het verder afbreken van verworven rechten en het statuut.

In afwachting van een nieuw initiatief van de overheid hebben we ondertussen beslist om in afwachting van een constructief en welwillend antwoord op onze vragen, alle deelnames aan het reguliere onderhandelingscomité, hoog overlegcomité en werkgroepen vanaf 12 mei 2021 tijdelijk op te schorten

Dit is een eerste signaal in aanloop naar bredere acties. Wij kijken echter uit naar een constructief antwoord en een voorstel dat een voldoende basis geeft om onderhandelingen – die naam waardig – te kunnen opstarten.

Download onze app 
en blijf op de hoogte.

VSOA Politie staat graag in contact met al hun leden. Dankzij de applicatie ontvangt u het recentste nieuws in één gemakkelijk overzicht. Zo blijft u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen..