Categories
Newsletter NL

Spoedoverleg met de minister van Binnenlandse Zaken

Vandaag werden wij na afloop van onze actie ontvangen op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Zoals verwacht kwam er nog geen concreet voorstel, maar nam de minister wel het engagement (volgens haar aan “300%”) om de nodige en bijkomende budgetten binnen de regering te vragen. Er wordt ook overleg gepland met andere partners. (steden en gemeenten)

Morgen zitten we opnieuw samen om de loononderhandelingen formeel terug op te starten tijdens het onderhandelingscomité.

Er werd ook helderheid beloofd m.b.t. de verworven rechten en de eerder gemaakte afspraken aangaande de NAVAP. Wij rekenen hiervoor op onze voogdijministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne. Woord houden en afspraken nakomen is het minste wat we mogen verwachten.

We hebben duidelijk laten verstaan dat we niet opgezet waren met de uitspraken van premier De Croo m.b.t. onze acties. De regering moet nu maar eens de daad bij het woord voegen en bijkomende middelen voorzien voor de minister van Binnenlandse Zaken.

Onze boodschap was dan ook dat we geen acties zullen opschorten tot wanneer er iets concreet en aanvaardbaar op tafel komt.

Morgen dus meer nieuws. Het onderhandelingscomité start om 15.45 uur.

Categories
Newsletter NL

De stakingsaanzegging “Federale Politie” is geactiveerd …

De minister van Binnenlandse Zaken heeft het onderhandelingscomité van vandaag voorgezeten.

De twee belangrijkste onderwerpen die door de minister werden aangehaald zijn de volgende:

  1. b.t. de sectorale onderhandelingen: “Ik zou jullie willen informeren dat ik bereid ben om oplossingen te zoeken MAAR weet dat er geen geld is.”;
  2. b.t. de NAVAP: “de politieambtenaren moeten beseffen dat de zaken veranderen. Indien de NAVAP verdwijnt zal een ander systeem in plaats gezet worden voordelig voor de politie en voor de bevolking, rekening houdende met het feit dat de regering niet kan aanvaarden dat politieambtenaren hun loopbaan kunnen beëindigen op de leeftijd van 58 jaar”.

Jullie zullen begrijpen dat er geen afdoende antwoord is gekomen op jullie eisen en daarom heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten de stakingsaanzegging “Federale Politie” te activeren.

De stakingsaanzegging “Lokale Politie” zou op woensdag 17 november 2021 onderhandeld moeten worden. Wij houden jullie op de hoogte van het resultaat.

Onmiddellijk na deze nogmaals teleurstellende onderhandeling hebben de vier vakorganisaties hun nationale en provinciale verantwoordelijken samengeroepen om een actiekalender op punt te zetten en zodoende de eerste acties te bepalen die op 15.11.2021 zullen starten.

De provinciale verantwoordelijken zullen in die zin communiceren naar alle afgevaardigden.