Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Start sectorale onderhandelingen:
GOED NIEUWS!

Op woensdag 20 januari 2021 hadden de vier representatieve vakorganisaties een overleg met de kabinetschef en de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken. De reden van dit overleg kaderde in het feit dat VSOA Politie, NSPV en ACV Politie de deelname aan het hoog overlegcomité tijdelijk hebben opgeschort.

  • Erkenning beroepsziekte

De kabinetschef bevestigde ons dat er zowel in het kader van de erkenning (verlenging K.B.) beroepsziekte, alsook de vaccinatiestrategie, stappen werden ondernomen door de minister. Voor de erkenning beroepsziekte zijn er stappen voorwaarts gemaakt, maar men zou de erkenning in de zogenaamde “gesloten lijst” willen beperken tot de eerstelijnspolitie. Wij hebben de boodschap gegeven dat dit een concept is dat voor ons niet aanvaardbaar is, gezien de volledige geïntegreerde politie een essentiële dienst is, waar niet alle Covid-maatregelen kunnen gerespecteerd worden (thuiswerk is eerder de uitzondering) en waar de zogenaamde tweedelijns ook in contact komt met zowel burgers als de collega’s in eerste lijn.

  • Vaccinatiestrategie

Ook m.b.t. de vaccinatiestrategie zou een bespoediging er misschien inzitten, waarbij men echter wel dezelfde logica zou volgen. We hebben ook daar laten weten dat we er geen probleem mee hebben dat de eerstelijnspolitie eerst zou gevaccineerd worden (integendeel) maar dat ook de rest van de geïntegreerde politie daarna dient aanzien te worden als essentiële dienst.

Voor alle duidelijkheid: de vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkel personeelslid zal verplicht worden zich te laten vaccineren.

  • Loononderhandelingen

Tot slot bevestigde de kabinetschef ons dat de overheid de sectorale onderhandelingen zal opstarten in februari. Dat is zeer goed nieuws, en biedt perspectief voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, die gedurende 20 jaar hebben moeten wachten op een loonsverhoging.

Zoals eerder gemeld, en conform eerdere akkoorden, werd reeds een eerste evaluatie uitgevoerd van zowel het vorig sectoraal akkoord, als van de huidige loonschalen. Nu hebben we bevestiging gekregen dat de loononderhandelingen wel degelijk in februari zullen starten.  Eerstdaags zullen we de uitnodiging hiervoor ontvangen.

Of wij terug gaan deelnemen aan het hoog overlegcomité, hangt af van het effectief nakomen van de beloftes en engagementen die werden genomen.

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Met een verlenging van de referentieperiode is VSOA Politie NIET AKKOORD! Het is bovendien een bevoegdheid van de minister.

In de nota Richtlijnen PLIF GPI COVID-19 – Human resources en organisatie van het werk van 19 maart 2020 werd het volgende beslist door de taskforce: “… Als deze toestand op het einde van de referentieperiode aanleiding geeft tot negatieve uren, zal de situatie voor de volgende periode op “0” worden gebracht…”.

Wij hebben uiteraard deze beslissing toegejuicht, gezien ze enerzijds kaderde in een verstandige beslissing om een strategische reserve op te bouwen en anderzijds rekening houdt met de specifieke situatie waar het personeel geen twee keer slachtoffer mag van worden.

Echter, praktisch onmiddellijk werden we geconfronteerd met enkele leidinggevenden die zich vooral verzetten tegen het recht om verlof te annuleren (hetgeen een recht is), alsook met het feit dat er mogelijks minuren zouden worden gecreëerd.

Kort na het verspreiden van bovenvermelde nota waren er korpschefs die alludeerden om de referentieperiode te verlengen.

Vanaf het begin heeft VSOA Politie aan de overheid laten weten dat het daar nooit mee akkoord zal gaan. Het zou naar het personeel toe bijzonder unfair zijn om op 19 maart te beslissen dat de negatieve uren op “0” worden gebracht, om dan enkele weken later de beslissing te nemen om de referentieperiode te verlengen.

Bovendien voorziet de wet dat dit een bevoegdheid is van de minister.

Wij vragen dan ook met aandrang aan de minister om die beslissing – om de referentieperiode te verlengen – niet te nemen.

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Bereikbaarheid nationaal secretariaat tijdens coronacrisis

Ook binnen onze organisatie nemen wij de gepaste maatregelen zodat de medewerkers van het nationaal secretariaat op een veilige manier kunnen verder werken. Wij blijven echter continu bereikbaar voor onze leden, ook tijdens deze crisisperiode!

Het nationaal secretariaat blijft telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 12.30 uur tot 16.00 uur op het nummer 02/660.59.11.
Indien je oproep echter niet onmiddellijk beantwoord wordt, gelieve dan via deze link https://vsoa-pol.be/contact/ je vraag te stellen. Je kan ook mailen naar info@vsoa-pol.be met je vraag, je persoonlijke gegevens en het nummer waarop wij je kunnen bereiken. Een medewerker neemt dan indien nodig zo snel mogelijk telefonisch contact met je op.

Onze juridische dienst kan je rechtstreeks contacteren via juridische.dienst@vsoa-pol.be. Voor bijstand waarvan er reeds een dossier geopend is binnen onze organisatie neem je best contact op met de referentiepersoon of de provinciaal rechtsbijstand verantwoordelijke. Je kan deze gegevens terugvinden op onze site https://vsoa-pol.be/provinciale-afdelingen/.

Om persoonlijke contacten te vermijden vragen wij met aandrang om ons nationaal secretariaat tijdelijk niet te bezoeken. Al deze maatregelen blijven in een eerste fase van kracht t.e.m. 3 april 2020.

Onze vaste afgevaardigden blijven telefonisch bereikbaar via GSM.